Call of Duty Mobile World Championship 2022

Resmî Kurallar

v1.0

8 Mart 2022

 

1.           GİRİŞ

1.1           Amaç. Activision Publishing, Inc. ve bağlı kuruluşları (toplu olarak "Activision" olarak adlandırılacaktır), Sony'nin sunduğu Call of Duty®: Mobile World Championship 2022'yi ("World Championship") hayranlara yönelik bir Call of Duty: Mobile ("Oyun") rekabet platformu olarak tasarlamıştır.  World Championship Turnuvası (i) Çevrimiçi Call of Duty: Mobile Turnuvaları (toplu olarak "Çevrimiçi CODM Turnuvaları") ve (ii) Call of Duty: Mobile Yerel Ağ Turnuvalarından ("CODM Yerel Ağ Turnuvaları" ve Çevrimiçi CODM Turnuvaları ile birlikte "Turnuvalar") oluşur. Call of Duty: Mobile World Championship Resmî Kuralları ve her türlü güncellemeleri (bu "Kurallar"); Turnuva bütünlüğünü sağlamak, Call of Duty: Mobile ve Serinin imajını ve itibarını korumak ve Turnuva ile ilgili etkinlikleri izleyen seyircilere kesintisiz ve yüksek kalite bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanmıştır.  Bu Kurallar; Turnuva veya Turnuvalarla ile ilgili herhangi bir etkinliğe aktif olarak katılan ya da Turnuva ile ilgili mevcut veya ileride yapılacak bir etkinliğe katılmayı planlayan tüm Takımlar, Takım Sahipleri, Takım Yöneticileri, Takım Üyeleri ve diğer bireyler (her biri birer "Katılımcı" olarak adlandırılır) için geçerlidir. Birtakım bazı Turnuvalar için ek kurallar geçerli olabilir. Bu kurallar Call of Duty: Mobile Web Sitesinde yayınlanacak veya ilgili Turnuva öncesinde katılımcılara bildirilecektir. Bu Kurallar; Katılımcı uygunluğu, Turnuva yapısı, ödüller ve Katılımcıların sergilemeleri gereken davranışlar ile ilgili yönergeler de dâhil olmak üzere, Çevrimiçi CODM Turnuva mücadeleleri ve bireysel CODM Yerel Ağ Turnuva faaliyetlerinin genel kurallarını belirler.  Ayrıca bu Kurallar, Katılımcı hakları ile yükümlülüklerini etkileyen sorumluluk, lisans hibeleri ve yasal olarak bağlayıcı diğer sözleşme koşullarının sınırlamalarını da içerir.

1.2           BİR TURNUVAYA KATILMADAN ÖNCE HER KATILIMCININ BU KURALLARI VE DİĞER İLGİLİ TURNUVA KURALLARINI OKUMASI, ANLAMASI VE KABUL ETMESİ GEREKMEKTEDİR. BU KURALLAR, KATILIMCILAR İLE ACTIVISION PUBLISHING, INC. ("YÖNETİM") ARASINDA BİR SÖZLEŞME NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

1.3           BU KURALLAR VE TURNUVAYA KATILIMLA İLGİLİ VEYA KATILIMDAN DOĞAN TÜM ANLAŞMAZLIKLAR 10. BÖLÜMDEKİ SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MUAFİYET HÜKÜMLERİNİN YANI SIRA 12. BÖLÜMDEKİ BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVADAN FERAGAT MADDELERİNE TABİDİR. BU MADDELER YASAL HAKLARINIZI VE YASAL ÇÖZÜM YOLLARINI ETKİLER. BU KURALLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BUNLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İNCELEMENİZ GEREKMEKTEDİR.

1.4           Bu Kuralların bir hükmünün herhangi bir yargı sisteminde yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olması hâlinde bu durum, bu Kuralların başka herhangi bir hükmünün yargı yetkisinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini veya bu Kuralların başka herhangi bir hükmünün başka bir yargı sistemindeki geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez.

1.5           Bu Kuralların veya diğer ilgili kuralların ihlal edilmesi durumunda Katılımcı, Maçta hükmen mağlup sayılma, ödül hakkının kaybedilmesi, para cezaları, mevcut ve gelecekte oynanacak World Championship turnuvalarından veya diğer Activision etkinliklerinden diskalifiye edilme/çıkarılma ve yasal hak talepleri de dâhil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla burada açıklandığı şekilde Yönetimin takdirine bağlı olarak disiplin cezalarına tabi tutulabilir.

1.6           Kabul. Katılımcıların her biri Turnuvaya katılabilmek için bu Kuralları kabul etmelidir. Katılımcılar:

·       Basılı veya dijital Turnuvaya Katılım Formunu imzalayarak,

·       Kaydolarak veya ilgili Turnuva platformu ile bağlantılı olarak farklı bir katılımcı kayıt yöntemini kullanarak (ör., GameBattles veya Oyun içi kayıt gibi),

·       Takım oluşturarak,

·       Maç veya Takım davetini kabul ederek,

·       Herhangi bir Turnuvaya veya resmî olarak Turnuvanın bir parçası olarak kabul edilen herhangi bir maça katılan bir Takıma sahip olarak veya bu Takımda yer alarak bu Kuralları kabul ederler.

1.7           Kurallarda Yapılan Değişiklikler ve Kuralların Yaptırımları. Henüz çok yeni bir alan olan profesyonel eSpor yarışmaları hızlı değişikliklere açıktır. Kurallar da bu gelişmelere ayak uydurmak için eşzamanlı olarak güncellenecektir.  Bu doğrultuda Yönetim de kendi takdirine bağlı olarak (a) zaman zaman bu Kuralları güncelleyebilir, değiştirebilir veya kurallara ekleme yapabilir ve (b) Katılımcılara talimat ve rehberlik sağlayan ilanlar, bildirimler, açıklayıcı videolar, çevrimiçi afişler, e-postalar ve/veya diğer elektronik iletişim araçlarını yayınlayarak bu Kuralları yorumlayabilir, yürürlüğe sokabilir veya uygulayabilir.  Yönetim özellikle bu Kuralları kapsamayan durumlarda, adil yarışma ortamını ve sportmenlik ruhunu koruyabilmek adına her türlü karar verme hakkını saklı tutar.  Kurallarda yapılan önemli değişiklikler yeni kuralların geçerli olacağı bir sonraki Turnuva etkinliğinden önce Katılımcılara sunulacaktır.  Turnuva etkinliğine katılım; değişen kuralların kabulünü teşkil eder.  12. Bölüm'deki değişiklikler o bölümdeki hükümlere tabi olacaktır.

1.8           Kuralların Uygulanabilirliği.Kurallar çerçevesinde Turnuvanın tüm alanlarını kapsayan temel yönergelerin açıkça belirtilmesi amaçlanmıştır. Birtakım bazı Turnuva etkinlikleri için ek kurallar geçerli olabilir. Söz konusu Kurallar belirli bir etkinlikten önce Katılımcıya iletilecektir. Katılımcı ilgili Turnuva etkinliğine katılmadan önce bu kuralları kabul etmelidir. Bunun gibi diğer Turnuva kuralları ile bu Kurallar arasında çelişki olması durumunda burada aksi belirtilmediği müddetçe bu Kurallar geçerli olacaktır. Bu Kurallar; Hizmet Şartlarına, Gizlilik Politikasına, Oyun uygulamasının ve GameBattles hesaplarının kullanımında geçerli (geçerli olduğunda) tüm kurallara ek teşkil eder. Her bir kuruluşa ait Hizmet Şartlarının ve Gizlilik Politikalarının güncel sürümleri şu adreslerde mevcuttur:

Activision:

·       Hizmet Şartları: https://www.activision.com/legal/terms-of-use

·       Gizlilik Politikası:  https://www.activision.com/legal/privacy-policy

GameBattles (Major League Gaming Corp.):

·       Hizmet Şartları: https://accounts.majorleaguegaming.com/terms_of_service

·       Gizlilik Politikası: https://accounts.majorleaguegaming.com/privacy_policy

1.9           İlave Yetki.  Yönetimin yetkisi, sorumluluğu, yükümlülüğü ve izin hakları kendi takdirine bağlı olarak ve ilgili yasaların izin verdiği ölçüde sonuna kadar kullanılabilecektir. Buna ek olarak Yönetimin kendi takdirine bağlı olarak sergilediği eylemler, aksi bu Kuralların ilgili hükmünde açık bir şekilde belirtilmediği sürece herhangi bir makul olma, iyi niyet veya adil davranış gereksinimine tabi olmayacaktır.  Yönetim, Oyunun ve bununla da sınırlı kalmayacak şekilde Call of Duty® video oyunu serisinin (topluca "Seri" olarak anılacaktır), Turnuva için ürün veya hizmet sunan, Seriyle veya Yönetimle ilişkili herhangi bir kişi veya kuruluşun; Turnuva sırasında herhangi bir sebeple, herhangi bir zamanda içerik oluşturan ve/veya yayınlayan, yetkili herhangi bir kişi veya kuruluşun ve Turnuvayla ilgili bir etkinliğe katılan herhangi bir kişinin menfaatlerini korumak da dâhil olmak üzere gerekli her yetkiyi kullanma hakkını saklı tutar. Yönetim tarafından verilen tüm kararlar bağlayıcıdır.

2.            KATILIM

2.1           Uygunluk. Turnuvada "Oyuncu" olarak mücadele edebilmek için Katılımcıların:  

2.1.1       İlgili Turnuvaya katılmadan önce on sekiz (18) yaşını doldurmuş olmaları,

2.1.2       Oyuncu Hesabının ilişkili olduğu şu bölgelerden birinde ikamet ediyor ve bu bölgeler (her bir bölge "Dâhil Edilen Bölge" olarak anılacaktır) içinde mücadele etmesi,

2.1.2.1   Kuzey Amerika: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Jamaika;

2.1.2.2   Avrupa: Arnavutluk, Avusturya, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık;

2.1.2.3   Latin Amerika: Arjantin, Belize, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela;

2.1.2.4   Hindistan: Hindistan;

2.1.2.5   Japonya: Japonya ve

2.1.2.6   Şu bölgelerden katılan oyuncular Turnuvada yalnızca 1. ve 2. Aşamada mücadele edebilirler: Cezayir, Afganistan, Aland Adaları, Amerikan Samoası, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Ermenistan, Aruba, Avustralya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Benin, Bermuda, Bhutan, Botsvana, Britanya Virjin Adaları, Burkina Faso, Kamerun, Cape Verde, Cayman Adaları, Çad, Fildişi Sahili, Curaçao, Dominika, Mısır, Faroe Adaları, Fiji, Fransız Guyanası, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Grönland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Irak, İsrail, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Mali, Marshall Adaları, Martinik, Moritanya, Mayotte, Mikronezya, Moğolistan, Karadağ, Montserrat, Fas, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Nijer, Nijerya, Kuzey Mariana Adaları, Umman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Katar, Réunion, Ruanda, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre ve Miquelon, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Güney Afrika, Sri Lanka, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Surinam, Tacikistan, Tanzanya, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda, Özbekistan, Vanuatu, Virgin Adaları (ABD), Wallis ve Futuna, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

Dâhil Edilen Bölgeler, Yönetimin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle çoğalabilir, kaldırılabilir veya değiştirilebilir.

2.1.3       Sıralama Modunda onuncu (10.) seviye veya daha üzeri olması,.

2.1.4       Activision Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine dair henüz ifşa edilmemiş herhangi bir ihlal yapmamış olması, Call of Duty Mobile, Activision, Battle,net ve GameBattles hesaplarının ("Oyuncu Hesapları") kurallarına uygun davranış sergiliyor olması,

2.1.5       Böyle bir ilişki Activision'a bildirilmedikçe ve Activision tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe Activision'daki bir yönetici, memur veya çalışan, bir Activision çalışanının akrabası ya da Activision'ı kontrol eden, Activision'ın kontrol ettiği veya Activision'la ortak kontrol sahibi hiçbir tüzel kişi arasında olmaması, 

2.1.6       Bu Kurallara, Activision Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine, Activision'ın ve Yönetimin kararlarına uymayı kabul etmesi,

2.1.7       Geçerli kimi durumlarda liderlik tablosu sıralamaları veya diğer benzer şartlar da dâhil olmak üzere, bu Kurallarda veya Turnuva ile ilgili Yönetim tarafından belirlenen diğer Kurallarda belirtilen çeşitli eleme şartlarını karşılaması,

2.1.8       Yalnızca 5. Aşama için geçerli olmak üzere, (i) bu Kurallarda belirtildiği üzere 5. Aşama eleme şartlarını karşılaması veya (ii) Yönetimin resmî olarak izin verdiği Bölgesel Partner Turnuvalarıyla bağlantılı olarak Yönetim tarafından resmen davet edilmiş olması gerekmektedir.

2.2           Mevcut Yasalarla Uyumluluk.Katılımcılar, Turnuvaya yalnızca ABD dışındaki yetki alanları için geçerli yasalar da dâhil olmak üzere, ilgili yerel yasaları ve/veya ABD'nin federal, eyalet ve yerel yasalarını ihlal etmedikleri takdirde katılabilirler. Katılımcıların her biri Turnuvaya katılımlarının, ikamet ettikleri bölgede geçerli yargı yetkisine ve yarışmaya katıldıkları bölgenin tüm yasalarına uygun olduğundan emin olmaları ve bunun için ister Çevrimiçi CODM Turnuvası gibi çevrimiçi, ister Yerel Ağ CODM Turnuvaları gibi fiziki olarak orada bulunmaları gerekecek Turnuvalara katılımları için (Turnuvaların düzenlendiği yere yapılması gereken geliş veya gidiş seyahatleri de dâhil) ihtiyaç duyacakları vize veya diğer resmî belgeleri temin etmek için gerekli tüm adımları atacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri gerekmektedir. Burada veya herhangi bir Turnuva kuralında belirtilenlerin aksi herhangi bir unsurdan bağımsız olarak tüm Katılımcıların katılım uygunluğunu belirlemek tamamen Yönetimin yetkisindedir. Her Katılımcı, Katılımcıların Yönetim tarafından belirlenen uygunluk durumunun herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini ve söz konusu değişikliğin nihai olduğunu bilir ve kabul eder.

2.3           Katılımcı İsimleri.  Katılımcılar, Turnuva çerçevesinde kabul edilebilir bir ad kullanmalıdır. Yönetim, bir Katılımcının yasal adını kullanmaması durumunda, kendi takdirine bağlı olarak o Katılımcının etiketini, tanıtıcı adını veya diğer adını kısıtlama veya değiştirme hakkını saklı tutar. Yönetim; etiketi, takma adı, COD Mobile kullanıcı adı veya Activision kimliği; saldırgan veya zararlı ifadeler içeren, Activision veya üçüncü taraf fikri mülkiyeti için sakıncalı veya Yönetim tarafından uygunsuz veya kabul edilemez olduğu düşünülen herhangi bir Katılımcının uygunluk durumunu kendi takdirine bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Katılımcı adları herhangi bir sınırlama olmaksızın şunları içeremez:

2.3.1       Yönetimin açık bir şekilde izin verdikleri hariç olmak üzere; sponsorlar, ticari ürünler veya Call of Duty League ya da Call of Duty Challengers takımları da dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyeti ile ilgili ad, kelime işareti, hizmet işareti, lakap, simge veya başka bir tanımlayıcı ve

2.3.2       7. Bölümde belirtilenleri ihlal eden herhangi bir isim.

3.            TURNUVA DÜZENİ

3.1           Turnuva Formatı.World Championship beş (5) farklı mücadele safhasından (her biri "Aşama" olarak adlandırılır) oluşmaktadır. Uygun Oyuncular, Oyunda oynanacak maçlarda (her biri "Maç" olarak adlandırılır) mücadele ederek CODM World Championship Turnuva Puanı ("Puan") kazanarak Turnuvanın sonraki Aşamalarına geçmeye hak kazanırlar. Tarihler ve saatler tamamen Yönetimin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.

3.2           1. Aşama - Açık Bireysel Oyunlar.

3.2.1       Aşama Formatı.Oyuncular bireysel olarak en fazla on (10) Sıralamalı Maçta (her biri "Sıralamalı Maç" olarak adlandırılır) mücadele ederek Puan kazanırlar.

3.2.2       Oyun Modu. Oyuncuların 1. Aşamada Puan kazanmak için belirli bir oyun modunu ya da haritada oynaması şart değildir.

3.2.3       Puanlama. Oyuncular 1. Aşamadaki Sıralamalı Maçlarda aldıkları galibiyetlere göre Puan kazanırlar. 1. Aşamada oynayan Oyuncular on (10) Sıralamalı Maçtan daha fazla maça girebilseler de bu Oyuncular yalnızca oynadıkları ilk on (10) maç için Puan kazanırlar. Oyuncular, oyunda sahip oldukları Sıralamaya göre aşağıdaki gibi, Galibiyetle çıktıkları her maçtan farklı Puan kazanırlar:

Oyuncu Sıralaması

1. Aşamada Galibiyet Başına Alınan Puan

Acemi Asker

10

Gazi

12

Elit

14

Pro

16

Usta

18

Büyük Usta

20

Efsanevi

25

 

3.2.4       İlerleme. Oyuncuların 2. Aşamaya geçebilmesi için altmış (60) puan toplaması gereklidir. 

3.2.5       1. Aşama Programı.1. Aşama Maçları her hafta Perşembe'den Pazar'a dek sürecek ve 3 Haziran 2022'den başlayarak dört (4) hafta boyunca devam edecektir. 1. Aşamada her hafta için olası tarih aralıkları şu şekildedir:

·                Birinci Hafta: 31 Mart 2022 TSİ 03.00 (GMT+3) ile 2 Nisan 2022 TSİ 02.59 (GMT+3) arası

·                İkinci Hafta: 7 Nisan 2022 TSİ 03.00 (GMT+3) ile 10 Nisan 2022 TSİ 02.59 (GMT+3) arası

·                Üçüncü Hafta: 14 Nisan 2022 TSİ 03.00 (GMT+3) ile 17 Nisan 2022 TSİ 02.59 (GMT+3) arası

·                Dördüncü Hafta: 21 Nisan 2022 TSİ 03.00 (GMT+3) ile 24 Nisan 2022 TSİ 02.59 (GMT+3) arası

3.3           2. Aşama - Açık Takım Oyunu.

3.3.1       Aşama Formatı. Oyuncular, Takımlarıyla birlikte en fazla otuz (30) Sıralamalı Maçta mücadele ederek Puan kazanırlar.

3.3.2       Oyun Modu. Takımların 2. Aşamada Puan kazanmak için belirli bir oyun modunu ya da haritada oynaması şart değildir.

3.3.3       Puanlama. Puanlama 2. Aşamada oynayan Takımların aldıkları galibiyetlere göre hesaplanır. 2. Aşamada oynayan Takımlar otuz (30) Sıralamalı Maçtan daha fazla maça girebilseler de bu Takımlar yalnızca oynadıkları ilk otuz (30) maç için Puan kazanırlar. Takımlar, Takımdaki Oyuncuların ortalama Sıralamalarına göre aşağıdaki gibi, Galibiyetle çıktıkları her maçtan farklı Puan kazanırlar:

Ortalama Oyuncu Sıralaması

2. Aşamada Galibiyet Başına Alınan Puan

Acemi Asker

10

Gazi

15

Elit

20

Pro

25

Usta

30

Büyük Usta

40

Efsanevi

60

3.3.4       İlerleme. Dâhil Edilen Bölgelerden 30 Sıralama Maçını tamamlayarak en yüksek puanı toplayan en iyi 256 Takım 3. Aşamaya katılım hakkı kazanacaktır. Takımların 2. Aşama sonunda 256.lık için berabere kalmaları durumunda otuz (30) Sıralama Maçını ilk tamamlamış olan Takım 3. Aşamaya katılım hakkı kazanacaktır.

3.3.5       2. Aşama Programı.2. Aşama, 1. Aşama tamamlandıktan sonraki haftalarda başlayacaktır. İlgili tarihler ve saatler 2. Aşama öncesinde Call of Duty: eSpor web sitesinde (https://www.callofduty.com/mobile/esports) açıklanacaktır. ("Web Sitesi").

3.4           3. Aşama - Bölgesel Elemeler.

3.4.1       Aşama Formatı.Oyuncular, GameBattles (https://gamebattles.majorleaguegaming.com/mobile/call-of-duty-mobile) üzerinden kendi Dâhil Edilen Bölgelerinde, ikili elemeli turnuva (her bir turnuva "Bölgesel Eleme" olarak adlandırılır) usulü oynanacak Maçlarda diğer katılımcı Takımlara karşı mücadele ederler. 3. Aşamaya katılım hakkı kazanan bir Takımdaki her Oyuncunun geçerli bir Battle.net ve GameBattles Hesabı bulunması gerekmektedir.  Battle.net hesapları ücretsiz olarak https://account.battle.net/creation/flow/creation-full adresinden kayıt olunarak oluşturulabilir.  GameBattles hesapları ücretsiz olarak https://accounts.majorleaguegaming.com/ adresinden kayıt olunarak oluşturulabilir. Oyuncuların kayıt esnasında Battle.net hesaplarını bağlamaları gerekebilir. Oyuncuların kayıt için GameBattles, Activision ve Oyun hesaplarını bağlamaları veya kayıt etkinleştirmek için bir kullanım kodu girmeleri gerekebilir.  3. Aşama kayıt süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi Bölgesel Elemeler başlamadan önce Yönetim tarafından oyunculara aktarılacaktır.

3.4.2       Maç Formatı. Bölgesel Elemelerde Son 16 Turuna kadar her bir 3. Aşama Maçı üç (3) oyunun en iyisi şeklinde oynanacaktır ve ardından Takımlar beş (5) oyunun en iyisi şeklinde oynanacak maçlarda mücadele edeceklerdir.

3.4.3       Oyun Modu. 3. Aşama maçları https://www.callofduty.com/mobile/esports/esports-settings adresinde listelenen Resmî eSpor Oyun Ayarlarına göre oynanacaktır.

3.4.4       İlerleme. Bölgesel Elemelerdeki ilk Maçlarını kazanan Takımlar mağlubiyet alana kadar Kazananlar Grubundaki bir sonraki tura geçecektir. Maç kaybeden takımlar Eleme Grubuna gönderilecektir. Eleme Grubunda bir Maç kaybeden Takımlar, Bölgesel Elemelerden ve Turnuvadan elenecektir. Her bir Bölgesel Elemedeki en iyi sekiz (8) Takım 4. Aşamaya katılım hakkı kazanacak ve Bölgesel Elemelerde elde ettikleri sonuçlara göre 4. Aşama Grup sıralamasında diğer takımlarla eşleşeceklerdir.

3.4.5       3. Aşama Programı. 3. Aşama - Bölgesel Elemeler, 2. Aşama tamamlandıktan sonra başlayacaktır. Her bir Bölgesel Elemenin oynanacağı tarih ve saatler Web Sitesinden duyurulacaktır.  

3.5           4. Aşama - Bölge Playoff'ları.

3.5.1       Aşama Formatı. Oyuncular kendi Dâhil Edilen Bölgelerindeki iki (2) aşamalı Bölge Playoff'larında (her bir turnuva "Bölge Playoff'u" olarak adlandırılır) olarak oynanacak Maçlarda diğer katılımcı Takımlara karşı mücadele ederler. Her bir Bölge Playoff'unun ilk aşaması İsviçre sistemi turnuva formatında oynanacaktır. Bu düzende, katılım hakkı kazanmış sekiz (8) Takımın her biri Bölgesel Elemelerdeki nihai sıralamalarına göre eşleştirilip ilk Maçlarını oynayacaklardır. Takımlar ilk maçlarını tamamladıktan sonra oynayacakları maçlarda yalnızca aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Takımlara karşı mücadele ederler ve Bölgesel Elemelerdeki nihai sıralamalarına göre birbirleriyle eşleştirilirler. Takımlardan herhangi biri iki (2) Maç kazanana veya iki (2) Maç kaybedene kadar mücadeleye devam edilir. İki (2) Maçta galibiyete ulaşmayı başaran Takımlar, Bölge Playoff'larında ikinci aşamaya geçer. İki (2) Maçta mağlubiyet almış Takımlarsa, Bölge Playoff'larından ve Turnuvadan elenirler. Her bir Bölge Playoff'undaki ikinci aşama dört (4) Takımlı ikili elemeli grup sisteminde oynanacaktır. İkinci aşamadaki Maçlarda ilk galibiyetlerini alan Takımlar, Kazananlar Grubundaki bir sonraki tura geçecektir. Maç kaybeden takımlar Eleme Grubuna gönderilecektir. İki (2) Maç kaybeden Takımlar, Bölge Playoff'larından ve Turnuvadan elenecektir. Sona kalan iki Takım da 4. Aşama - Bölge Playoff'ları Şampiyonası Maçlarında mücadele edecektir.

3.5.2       Maç Formatı. Bölge Playoff'ları Şampiyonası Maçları harici oynanan her bir 4. Aşama Maçı beş (5) oyunun en iyisi şeklinde gerçekleştirilecektir. Her bir Bölge Playoff'unda sona kalan iki Takım arasında oynanan Şampiyona maçları ise yedi (7) oyunun en iyisi şeklinde gerçekleştirilecektir. Kazananlar Grubundan gelen Takım bir (1) harita avantajına sahip olacaktır.

3.5.3       Oyun Modu. 4. Aşama maçları https://www.callofduty.com/mobile/esports/esports-settings adresinde listelenen Resmî eSpor Oyun Ayarlarına göre oynanacaktır.

3.5.4       İlerleme. Her bir Bölge Playoff'unda zafere ulaşan Takımlar 5. Aşamaya katılım hakkı kazanacaktır.

3.5.5       Ödüllendirme.Kurallar içinde bulunan 8. Bölüm çerçevesindeki kriterlere ve Takımların her bir Bölge Playoff'unda aldıkları sonuçlara göre Yetmiş Beş Bin ABD Doları (75.000 ABD doları) ödül olarak Takımlara dağıtılır:

Takım Sıralaması

Ödül

1.

30.000,00 ABD doları

2.

15.000,00 ABD doları

3.

12.500,00 ABD doları

4.

10.000,00 ABD doları

5.

2.500,00 ABD doları

6.

2.500,00 ABD doları

7.

1.250,00 ABD doları

8.

1.250,00 ABD doları

 

3.5.6       4. Aşama Programı. 4. Aşama - Bölge Playoff'ları, 3. Aşama tamamlandıktan sonra başlayacaktır. Her bir Bölgesel Elemenin oynanacağı tarih ve saatler Web Sitesinden duyurulacaktır.  

3.6           Bölgesel Partner Turnuvaları. Bazı Takımlar; 5. Aşamaya doğrudan davet için Yönetici tarafından resmen tanınan ve "Bölgesel Partner Turnuvaları" adı verilen Oyunlara katılarak 5. Aşamaya katılım hakkı kazanabilirler. 5. Aşama turnuvasına Bölgesel Partner Turnuvası ile katılım hakkı kazanan bir Takımın ilgili 4. Aşama - Bölge Playoff'ları turnuvasını da kazanması durumunda (i) söz konusu Takıma yalnızca 4. Aşama - Bölge Playoff'ları birincilik para ödülü verilecektir ve (ii) ilgili Bölge Playoff'ları sıralamasında sonraki en iyi Takımlar 5. Aşamaya geçecektir. Bölgesel Partner Turnuvaları, Yönetim tarafından Web Sitesinde duyurulmakta ve zaman zaman güncellenmektedir.

3.7           5. Aşama - World Championship Finalleri.

3.7.1       Aşama Formatı. Oyuncular kendi Dâhil Edilen Bölgelerindeki iki (2) aşamalı Şampiyonada ("World Championship Finalleri" olarak adlandırılır) oynanacak Maçlarda diğer katılımcı Takımlara karşı mücadele ederler. World Championship Finallerinin ilk aşaması İsviçre sistemi turnuva formatında oynanacaktır. Bu düzende, katılım hakkı kazanmış her on altı (16) Takım, Bölge Playoff'larındaki nihai sıralamalarına göre eşleştirilip ilk Maçlarını oynayacaklardır. Takımlar ilk maçlarını tamamladıktan sonra oynayacakları maçlarda yalnızca aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Takımlara karşı mücadele ederler ve Bölge Playoff'larındaki nihai sıralamalarına göre birbirleriyle eşleştirilirler. Takımlardan herhangi biri üç (3) Maç kazanana veya üç (3) Maç kaybedene kadar mücadeleye devam edilir. Üç (3) Maçta galibiyete ulaşmayı başaran Takımlar, World Championship Finallerinde ikinci aşamaya geçerler. Üç (3) Maçta mağlubiyet almış Takımlarsa, World Championship Finallerinden ve Turnuvadan elenirler. World Championship ikinci aşaması sekiz (8) Takımlı ikili elemeli grup sisteminde oynanacaktır. İkinci aşamadaki Maçlarda ilk galibiyetlerini alan Takımlar, Kazananlar Grubundaki bir sonraki tura geçecektir. Maç kaybeden takımlar Eleme Grubuna gönderilecektir. İki (2) Maç kaybeden Takımlar, World Championship Finallerinden ve Turnuvadan elenecektir. Sona kalan iki Takım da Dünya Şampiyonluğu Maçında ("World Championship Maçı") mücadele edecektir.

3.7.2       Maç Formatı. World Championship Maçı harici oynanan her bir 5. Aşama Maçı beş (5) oyunun en iyisi şeklinde gerçekleştirilecektir. World Championship Maçı yedi (7) oyunun en iyisi şeklinde gerçekleştirilecektir. Kazananlar Grubundan gelen Takım bir (1) harita avantajına sahip olacaktır.

3.7.3       Oyun Modu. 5. Aşama maçları https://www.callofduty.com/mobile/esports/esports-settings adresinde listelenen Resmî eSpor Oyun Ayarlarına göre oynanacaktır.

3.7.4       Ödüllendirme.World Championship Finallerinin ödüllendirme sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi 8. Bölüm çerçevesinde ve Turnuva öncesinde Yönetim tarafından duyurulacaktır.

3.7.5       5. Aşama Programı.5. Aşama - World Championship Finalleri, 4. Aşama tamamlandıktan sonra başlayacaktır. World Championship Finallerinin oynanacağı tarih ve saatler Web Sitesinden duyurulacaktır. 

3.7.6       Seyahat Gereklilikleri. Adil bir rekabet ortamının sağlanabilmesi adına gecikmenin önüne geçebilmek için, 5. Aşamada mücadele edecek bazı takımların Yönetim tarafından belirlenen mekânlara seyahat etmesi gerekmektedir. Yönetim dilediği zaman, herhangi bir sebepten ötürü, herhangi bir bölgeden bu mekânlara seyahat etmesi gereken Takım sayısını değiştirme hakkını saklı tutar. Katılımcılar seyahatle alakalı Yönetim tarafından belirlenen tüm belgeleri hazırlamalı ve ibranameleri ifa etmeli ve aşağıda sıralanmış şartlara riayet etmelidir.  Ayrıntılı bilgi Yönetim tarafından Katılımcılara aktarılacaktır. Yönetim, belirtilen yere gelemeyecek olan, gelmeyi reddeden veya gerekli seyahat belgelerini ibraz edemeyen herhangi bir Takımı 5. Aşamadan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

4.            TAKIMLAR

4.1           Takım Lisansı.Oyuncular, Turnuva boyunca, 3. Bölüm çerçevesinde oluşturulmuş bir Takım (her biri "Takım" olarak adlandırılır) çatısı altında mücadele ederler. Bahsi geçen Kurallar çerçevesinde her Takım ve Takım Sahibine (her biri "Takım Sahibi" olarak adlandırılır) 2022 World Championship sezonu boyunca Takım yönetebileceklerine dair bir lisans ("Takım Lisansı") temin edilecektir.  Takıma ait Takım Lisansının gelecekteki CODM World Championship sezonları için yenilenmesi kararı tamamen Activision'ın kendi takdirindedir.  Her bir Takım Sahibi dünya çapında yalnızca bir Takım Lisansına sahip olabilir. 

4.2           Takım Gereklilikleri.  Bir Takımın başarıyla kaydını gerçekleştirmesi ve Turnuvada rekabet edebilmesi için:

4.2.1       Belirtilen tüm Kuralları ve Takımda yer almayı kabul etmiş beş (5) Oyuncuya sahip olması gerekmektedir. Takımlar, kadrolarına 6. Yedek Oyuncu ("Yedek Oyuncu") dâhil etme seçeneğine de sahiptir ve bu Yedek Oyuncunun mücadelede yer alabilmesi için bu Kuralları ve Takımda yer almayı kabul etmiş olması gerekmektedir. Oyuncular aynı anda birden (1) fazla Takım Kadrosunda yer alamazlar.

4.2.2       Her bir Oyuncunun 2. Bölümde listelenen uygunluk şartlarını karşılaması ve gerekli alanlara Activision hesap bilgilerini girmiş olması gerekmektedir.

4.2.3       Her bir Takımda yer alan her bir Oyuncunun, çatısı altında yarışmak istedikleri Takımları ilgili Turnuva Etkinliği başlamadan en geç 12 saat önce Web Sitesinde bulunan GameBattles kayıt özelliğini kullanarak Turnuva Etkinliğine kaydetmiş olmaları gerekmektedir. Herhangi bir şüphe kalmaması adına; yukarıda belirtilmiş şekilde Takım adlarını Turnuva Etkinliğine yazdırarak giriş yapmayan Takımlar gruplara yerleştirilmeyecek ve Turnuva Etkinliğine katılmaları mümkün olmayacaktır.

4.3           Takım Kadrolarının Kilitlenmesi.

4.3.1       2. Aşamada Kadro Değişikliği Yapılamaması.Oyuncuların 2. Aşamaya katılabilmeleri için 2. Aşama sona erene kadar çatısı altında mücadele edecekleri bir Takım kurmuş olmaları gerekmektedir, 2. Aşamada bir (1) Sıralamalı Maç oynamış bir Takım, 2. Aşama sona erene kadar Oyuncular tarafından dağıtılamaz. Oyuncular 2. Aşamada tek bir Sıralamalı Maç oynadıklarında 2. Aşama sona erene kadar Takım Lideri tarafından Takımdan atılmadıkları müddetçe Takımlarından ayrılamazlar ve başka bir Takıma katılamazlar.

4.3.2       3., 4. ve 5. Aşamada Kadro Değişikliği Yapılamaması.Oyuncular (i) 3. Aşama sonunda ve 4. Aşama başlangıcında ve (ii) 4. Aşama sonunda ve 5. Aşama başlangıcında (her bir periyod "Kadro Kurma Dönemi" olarak adlandırılır) Takım oluşturabilir ve Takım kadrolarında değişikliğe gidebilirler. Takım kadrosunda yalnızca Kadro Kurma Dönemlerinde değişiklik yapılabilir. Takım Kadroları aksi takdirde Yönetim tarafından 4.4. Bölüm çerçevesinde belirtilen Oyuncu Değişikliği Yapma Kuralları dışında 3. Aşamadan turnuva sonuna kadar kilitli kalacaktır. Bölgesel Partner Turnuvaları üzerinden 5. Aşamaya geçen Takımlar, 4. Aşamadan katılan Takımlarla aynı Kurallara tabi olacaktır. Kadro Kurma Dönemlerinin sona eriş tarihi Turnuva Yönetimi tarafından ilgili kanallar üzerinden Takımlara bildirilecektir. Kadro Kurma Dönemlerinde yapılacak Takım Kadrosu değişiklikleri için şu şartlar geçerli olacaktır:

a)                  Takım Kadrolarında daima önceki Aşamada oynamış en az dört (4) Oyuncu olması gerekmektedir.

b)                  Sonradan eklenen herhangi bir oyuncunun, oynanan önceki Aşamaya katılım hakkı kazanmış olması gerekmektedir (ör. Takımlar, 3. ve 4. Aşama arasındaki Kadro Kurma Dönemlerinde yalnızca 3. Aşamaya katılmış Oyuncuları kadrolarına katabilirler).

c)                   Takımlar yalnızca kendi Dâhil Edilen Bölgelerindeki Oyuncuları kadrolarına katabilirler.

d)                  Takım Kadrosunda yapılacak tüm değişikliklerin Kadro Kurma Dönemlerinin sonuna kadar Yönetime bildirilmiş olması gerekmektedir.

e)                  Takımlar her Kadro Kurma Döneminde yalnızca bir (1) defa Takım Kadrosunda değişikliğe gidebilirler.

Bu koşullardan herhangi birine uymayan Takımların oyuncu değişikliği talepleri reddedilecektir.

4.4           4. ve 5. Aşamada Oyuncu Değişiklikleri.Takımların 4. veya 5. Aşama elemelerine katılmaya hak kazanmış olmaları ancak katılıma uygun en az beş (5) Oyuncu belirleme gerekliliğini yerine getirememeleri durumunda bu Takımlar bir Yedek Oyuncuyu ("Yedek Oyuncu") takıma dâhil etmek üzere Yönetime talepte bulunabilirler. Yönetim tamamen kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki kriterlere uyması koşuluyla, Takımın oyuna bir (1) Yedek Oyuncu almasına izin verebilir:

a)              Yedek Oyuncunun söz konusu Turnuvada 2. Aşama elemelerine katılmaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

b)              Yönetim tarafından talebin onaylanması durumunda Takımların 48 saat içinde bir Yedek Oyuncu belirlemeleri gerekmektedir.

c)              Yedek Oyuncunun bu Kuralları kabul etmesi gerekmektedir.

Belirlenen süre içerisinde Yedek Oyuncu bulamayan Takımlar da Turnuvadan diskalifiye edilir ve elemelerde elde ettikleri konum Yönetimin takdirine bağlı olarak önceki Aşamada söz konusu takımdan bir sonraki sırada yer alan ve katılım için uygun Takımlara devredilir. Her bir Takımın yalnızca bir (1) Yedek Oyuncu hakkı vardır. 

4.5           Takım İçeriğinin Değiştirilmesi.Takım Lideri (aşağıda tanımlandığı gibi), Turnuva boyunca Takım Adını, Tanıtım Mesajını ve Logosunu ("Takım İçeriği") değiştirebilir. Gönderilen görseller ve bilgiler bu Kurallara ve Hizmet Şartlarına uygun olmalıdır. Bilerek hatalı yazarak, boşluk veya sembol ekleyerek, harflerin yerini değiştirerek, harflere benzer semboller kullanarak veya benzeri yöntemler deneyerek otomatik sansürü atlatmaya çalışmak yasaktır. Sansürü atlatmaya çalışan Takımlar 9. Bölüm uyarınca disiplin cezasına çarptırılacaktır.

4.6           Çevrimiçi CODM Turnuvalarında Takım Lideri Rolü. Takım Liderlerinin, Turnuvaların 2. ve 3. Aşamalarındaki sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

4.6.1       2. Aşama:

a)              Takım kaydetme, Takım adını seçme ve Takım üyelerini davet etme.

b)              Takımı Dağıtma (Yalnızca beş (5) Takım üyesi ile bir (1) Sıralama Maçı oynamadan önce mümkündür).

c)              Takıma başka Oyuncuları Davet Etme ve/veya Takımdan Oyuncu Atma (6'dan az oyuncusu olan Takımlardan Oyuncu çıkarılamaz. 6. Oyuncuyu yalnızca beş (5) maç yapmadan önce takımdan çıkarmak mümkündür).

d)              Maçlarda oynama.

4.6.2       3. Aşama:

a)              Takımı GameBattles'a kaydetme ve Takım İçeriğini düzenleme.

b)              Takımı dağıtma.

c)              Oyuncu davet etme ve Takımdan atma.

d)              Rakip Takımı özel maç lobisine davet etme veya rakip Takımın davetini kabul etme.

e)              3. Aşama için Maç lobisinin de kurucusuysa doğru Harita ve Oyun Modunu belirleme gibi resmî Rekabetçi Maç Ayarlarını (5.6. Bölüm çerçevesinde açıklandığı üzere) uygulama.

f)               Maç sonuçlarını ve Maçtaki sorunları rapor etme.

4.7           Takım Markası

4.7.1       Yönetim istediği zaman herhangi bir Takımın adını değiştirmesini şart koşma hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda ilgili Takımın onaylı farklı bir ad beyan etmesi ve bu beyan edilen ad altında oynaması gerekecektir.

4.7.2       Takım adı ve/veya logo kullanmaya karar veren her Takımın orijinal bir adı, logosu ve tutarlı takım renkleri ("Takım Markası") olmalıdır.  Takımlar bu Kuralları kabul ederek Takım Sahibinin, Takımla ve World Championship'le bağlantılı olarak Markayı kullanmak ve 11. Bölümde belirtilen Activision lisanslarını almak için gerekli tüm haklara, lisanslara ve izinlere sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.7.3       Takım Markası herhangi bir sınırlama olmaksızın şunları içeremez:

3.5.2.1   Yönetimin açık bir şekilde izin verdikleri hariç; sponsorlar, ticari ürünler veya Call of Duty League ya da Call of Duty Challengers takımları dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyeti ile ilgili ad, kelime işareti, hizmet işareti, lakap, simge veya başka bir tanımlayıcı ve

3.5.2.2   Yönetimin açık bir şekilde izin verdikleri hariç; herhangi bir şehir veya farklı bir coğrafi konum ve

3.5.2.3    7. Bölümde belirtilenleri ihlal eden herhangi diğer bir unsur.

4.7.4       CODM Yerel Ağ Turnuva Etkinliklerinde kullanılacak Takım kıyafetleri ve aksesuarların tamamı yayında veya canlı bir etkinlikte izleyici önüne çıkmadan en az iki (2) hafta önce Yönetime sunulmalıdır.  Takımların ve Oyuncuların belirli bir mekândaki bir etkinlikte oynaması durumunda kendi fiziksel markalarını kullanmaları gerekmektedir.  Takımlardan bu markayı kendi başlarına tedarik etmeleri beklenmektedir. Turnuva ve/veya Takımı canlı yayında izleyenlerin ve kamera izleyicilerinin karşısına çıktığı Maç günü süresince tüm Oyuncuların, Yönetimin açık izni olmadan (bu izin siyasi mesajlar için verilmez) kişisel mesajlar içeren kıyafetler giymesi, bu mesajları göstermesi veya iletmesi yasaktır.

4.7.5       3. Aşama başladığında Takım tarafından Takım Markası değiştirilemez.

5.            REKABETÇİ OYUN AYARLARI VE KURALLAR.

5.1           Oyun. World Championship'te öne çıkan ürün Oyunun kendisi olacaktır.

5.2           İşletim Sistemleri ve Cihazlar: iOS 9.0 veya daha yüksek (iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus hariç) veya Android 5.1 veya daha yüksek sürümle çalışan mobil cihazlar veya tabletler ("Uygun Cihazlar").

5.3           Ekipman.

5.3.1       1., 2., ve 3. Aşamalarda Kullanılacak Ekipmanlar. Oyuncular, Uygun Cihazlar kategorisine dâhil edilen bir ekipmanla mücadeleye katılmalıdır ve Yönetimin açık izni olmadan harici bir cihaz veya oyunun kontrollerini değiştiren herhangi bir ek parça (ör., Bluetooth özellikli kontrol cihazı, kablolu kumandalar, fare, klavye vb.) kullanamazlar. Uygun Cihazlar kategorisi dışında Oyuncuların iOS veya Android Emülatörü kullanan herhangi bir cihazla mücadele etmesi yasaktır. Yönetimin bu kuralı ihlal ettiği düşünülen oyuncuları inceleme hakkı saklıdır. Kuralı ihlal ettiği tespit edilen oyuncular gelecekte yapılacak tüm Oyun Turnuvalarından diskalifiye edilebilir.

5.3.2       4. Aşamada Kullanılacak Ekipmanlar. 4. ve 5. Aşamada mücadele etmeye hak kazanmış Oyuncuların, Uygun Cihazlar kategorisine dâhil edilen ve yedi buçuk (7,5) inçten küçük bir yatay ekrana sahip cihazları kullanmaları gerekmektedir.

5.3.3       5. Aşamada Kullanılacak Ekipmanlar. 5. Aşamada kullanılacak ekipmanlara dair ayrıntılı bilgi Turnuva Yönetimi tarafından ileri bir tarihte Oyunculara aktarılacaktır.

5.4           Turnuva Sürümleri.4. ve 5. Aşamada mücadele eden Oyuncular tamamen Yönetimin takdirine bağlı olarak, Yönetimin sağladığı belli başlı Oyun sürümlerinde ("Turnuva Sürümü") oynamak durumunda kalabilirler. Herhangi bir Turnuva Sürümünün kullanımına dair, bu sürümlere erişim sağlama yöntemleri gibi diğer bilgiler de her Turnuva öncesinde Yönetim tarafından Oyunculara aktarılacaktır.  

5.5           Başlangıç Kadrosu. Takımlar 2. Aşamadaki her bir Sıralama Maçı arasında ve 3. Aşama ile devam eden aşamalarda ise her Maç arasında Başlangıç Kadrosunda değişiklik yapabilir. Turnuva sırasında herhangi bir zamanda Takımlar, bir Maç esnasında Başlangıç Kadrolarında değişiklik yapamaz.

5.6           Oyun Ayarları. Turnuva için 3. Aşamadan 5. Aşamaya kadar Oyun Ayarları Call of Duty Mobile eSpor Ayarlar sayfasında belirtilmiştir. Bu ayarlar https://www.callofduty.com/mobile/esports/esports-settings adresinde yer almaktadır. Yönetim uygun gördüğü takdirde Call of Duty Mobile eSpor Ayarları sayfasında belirtilen modları, oyun ayarlarını ve maç yapısını değiştirme hakkını saklı tutar. Modlarda, oyun ayarlarında ve maç yapılarında yapılan değişiklikler sonraki Turnuva etkinliğinden önce Katılımcılara bildirilecektir. Oyun Ayarlarına uyulmaması durumunda Oyun hükmen kaybedilmiş sayılabilir ve/veya Turnuvadan diskalifiye olunabilir. Maçlar oynanırken rakibin ilgili Oyun Ayarları kurallarında yasaklı unsurlardan birini kullandığına dair bir iddianın kanıtlanabilmesi adına Yöneticilere sunmak için tüm Katılımcıların oynadıkları tüm maçları kaydetmeleri önerilir.

5.7           Beraberlikler.  1. ve 2. Aşamada bir Sıralama Maçının berabere bitmesi durumunda (başka bir deyişle her iki Takımın aynı puanı alması durumunda) Sıralama Maçı kaybedilmiş sayılacaktır. Sıralama Maçına katılan Katılımcılar veya Takımlar puan kazanamayacaktır ve Sıralama Maçı yeniden oynanmayacaktır. 3. Aşama ve sonraki Aşamalarda Oyun veya Tur Berabere biterse söz konusu durum sırasıyla 5.16. Bölüm ve 5.17. Bölüm çerçevesinde çözülecektir.

5.8           Ertelemeler. Takımlar resmî olarak Yönetimden onay gelmeden bir Oyunu veya Maçı planlanan başlama zamanından sonrasına erteleyemezler.

5.9           Gecikme.Gecikme olduğunda Oyun tamamlanmalıdır. Çevrimiçi CODM Turnuvalarında gecikme yaşayan Oyuncular, kanıtlarını videoya almalı ve Oyun tamamlandıktan sonra Yönetime iletmelidirler. Gecikme devam ederse birden fazla Oyuncunun gecikmeye dair kanıt sunması tavsiye edilir. Oyundan erken çıkmak, Turda veya Oyunda hükmen mağlubiyetle sonuçlanabilir. Oyuncular, Yerel Ağ CODM Turnuvalarında herhangi bir teknik sorun yaşamaları durumunda Yönetimi bilgilendirmelidirler.

5.10        Bağlantı Kesintileri.Bir Oyuncunun ilk otuz (30) saniye içerisinde ve/veya ilk kez bir düşmanı öldürmeden önce bağlantısı kesilirse oyun sonlandırılmalıdır. Oyuncuların her birinin oyunu terk etmesi ve Oyuna tekrar başlaması gerekmektedir.  Herhangi bir Oyuncunun ilk otuz (30) saniyeden ve/veya ilk kez bir düşman öldürüldükten sonra bağlantısı kesilirse Oyuna devam edilmeli ve bağlantısı kesilen Oyuncu da Oyuna geri katılmalıdır. Bağlantısı kesilen Oyuncunun olduğu Takım lobiden ayrılırsa söz konusu Oyuncunun bulunduğu Takım o Turda/Oyunda hükmen mağlup sayılabilir. Yönetim, bağlantının kesilmesi durumunda nihai kararı verme hakkını saklı tutar.

5.11        Normal Sınırlar.Haritadaki karakterlerini normal sınırların dışına çıkaran Oyuncular hükmen mağlup sayılacaklardır. Bir haritada normal sınırların dışına çıkmak, aşağıdakilerle de sınırlı olmamakla birlikte karakterin gövdesinin geçirgen olmaması gereken bir yüzey veya nesnenin içinden geçirmesi ve Oyuncu karakterinin diğer bir Oyuncuya ateş edip rakibin Oyuncuya ateş edemediği herhangi bir alana geçirmesi gibi durumları içermektedir.

5.12        Dost Ateşi. Avantaj elde etmek için kasti ve tekrarlı yapılan dost ateşi veya bilerek intihar etmek hükmen mağlubiyetle sonuçlanacaktır. Takımlardan herhangi biri bu kuralı ihlal etmekle suçlanırsa suçlayan kişi bunu geçerli bir video ile kanıtlamalıdır. Maçı tamamlayın ve sonucu bildirin.

5.13        Takım Değiştirme. Oyun içinde takım değiştirmek yasaktır. Oyuna giriş yaparken bir Oyuncu yanlış Takıma katılırsa Oyun yeniden başlatılacaktır. Bu kuralı ihlal etmek hükmen mağlubiyetle sonuçlanabilir. Oyuncu ilk kez bir düşman öldürüldükten sonra Takım değiştirirse kuralı ihlal eden Takım hükmen mağlup sayılacaktır.

5.14        Oyunu Etkileyen Hatalar.Hatalar oyun boyunca yanlış, beklenmeyen veya umulmadık sonuçlar doğuran kusurlar veya arızalar olarak tanımlanır. Canlı oyun sırasında ve Yönetimin takdirine bağlı olarak Hataların ortaya çıkmasına ilişkin prosedür amaçları doğrultusunda Hatalar iki kategoriye ayrılmaktadır.

5.14.1    Küçük Hatalar.  Yönetimin takdirine bağlı olarak, bir Oyunun sonucunu önemli ölçüde etkilemeyen ve en kötü ihtimalle Oyuncuya aksaklık yaşatan hatalar, Küçük Hatalar olarak tanımlanır. Küçük bir hatanın ortaya çıkması Oyunun tekrar başlatılmasını gerektirmez ve Oyuncuların hatayla oyuna devam etmeleri beklenir.

5.14.2    Büyük Hata. Yönetimin takdirine bağlı olarak bir Oyunun sonucunu önemli ölçüde etkileyen, Takımların ve/veya Oyuncuların performansını ciddi bir şekilde aksatan hatalar Büyük Hata olarak tanımlanır. Büyük bir hatanın görülmesi 5.15. Bölüm çerçevesinde belirtildiği gibi Oyunun tekrar başlatılmasını gerektirir.

5.15        Oyunu Tekrar Başlatma Durumları.Büyük bir hata görüldüğünde Yönetim kendi takdirine bağlı olarak Oyunu tekrar başlatılabilir. Genelde hata görülmeden önceki skorla Oyun tekrar başlatılır.

5.16        Beraberlikler. Oyun berabere biterse maçın bir sonraki Oyuna geçmeden önce berabere biten Oyun tekrar oynanır.

5.17        Beraberlikler. Herhangi bir turun Berabere sonuçlanması durumunda iki Takım da puan kazanamaz ve kazananı belirleyene kadar ek tur oynanır.

5.18        Galibiyet Koşulları. Her turun sonunda skor tabelasındaki skor hangi Takımın kazanıp hangisinin kaybettiğini belirleyen temel faktör olacaktır. Şüpheye yer vermemek adına; skor tabelası, oyunda kazananı belirlemek için, oyunda alınan tüm galibiyet, mağlubiyet veya beraberlik mesajlarının önüne geçecektir.

5.19        Kanıt. Cihazın dahili kayıt sistemiyle Kanıt toplanması şiddetle tavsiye edilir. Herhangi bir Takımdan en az bir üye herhangi bir anlaşmazlıkta kanıta ihtiyaç duyulması ihtimalini göz önünde bulundurarak Oyun sonuçlarının bir videosunu veya ekran görüntüsünü almalıdır. Tüm kanıtlar açıkça görünür olmalı, Oyun skorunu, iki Takımdaki tüm Oyuncuları ve zaman damgasını göstermelidir.

5.20        Maça Çıkmama Durumu. Maça çıkmama durumları her defasında Yönetim tarafından doğrulanmalıdır. Maçın orijinal başlama saatinden beş (5) dakika sonra maça çıkılmamış sayılır. Örneğin, bir maçın saat 22.00'de başlaması planlandıysa bekleme süresi 22.05'e kadardır. Canlı Destek kullanılarak yetkililere ulaşılabilir. Yetkiliye ulaşılamazsa hemen bir destek talebi gönderilmesi gerekir. Destek talebi rakibin maça çıkmadığına dair kanıt içermelidir. Bir Maça itiraz etmek için Maç sayfasındaki "sorun bildir" kısmının altındaki "Rapor ediyorum: Rakibim maça gelmedi"yi seçin.

5.21        Süre Sınırı. Her iki Takım da Maç bittikten sonraki on (10) dakika içinde sonuçları bildirmelidir. Maç sonuçları zamanında bildirilmez veya bir Oyuncu turnuva yetkilisinden aldığı mesajlara cevap vermezse Takım hükmen mağlup sayılabilir.

5.22        Maç Skoru. Oyuncular, Maç sayfalarındaki Maç sonu skorlarını bildirmelidirler.

5.23        Tavizler. Takımlar bir Oyunun ya da Maçın galibiyetinden feragat etme talebinde bulunabilir. Takımlar rakiplerinin hükmen mağlup sayılma cezasından muaf tutulması talebinde bulunabilir. Bu talepler için Yönetimden bir yetkiliyle iletişime geçilmelidir. Canlı Destek kullanılarak yetkililere ulaşılabilir.

5.24        Anlaşmazlık Kanıtı. Bir anlaşmazlık yaşandığında lütfen canlı desteğe videolu veya ekran görüntülü kanıt gönderin. Herhangi bir Katılımcı canlı desteğe erişemiyorsa Maç: Skor Anlaşmazlığı destek talebi oluşturmalıdır. Destek talebine görsel veya videonun URL'si de eklenmelidir. Sorun açıkça belirtilmeli, videolu kanıtta sorunun yaşandığı saat ve/veya Yönetimin resimde veya videoda dikkat etmesi gereken yerler açıkça belirtilmelidir.

5.25        Diskalifiye. Takımlardan herhangi birinin Turnuvadan diskalifiye edilmesi durumunda, Yönetim kendi takdirine bağlı olarak (i) rakip Takıma eşleşmede bay geçme hakkı tanır veya (ii) diskalifiye edilen Takımı bir sonraki uygun takımla ("Yedek Takım") değiştirir.

5.26        İstatistikler. Oyuncu ve Takım ilerlemesi izlenebilecek ve oyun içinden erişilebilir olacaktır.

6.         SPONSORLUK KISITLAMALARI.

6.1           Takımlar ve Katılımcılar bireysel sponsorluklar alabilirler.  Takımlar ve Katılımcılar müzakere içine giremezler, pazarlama veya sponsorluk müzakerelerinde birbirleriyle iş birliği yapamazlar.  Yönetim, belirli bir mekândaki Yerel Ağ CODM Turnuva Etkinliklerinde yer alan katılımcıların, 6. Bölüm'e uygun olmayan sponsorluklar içeren kıyafetlerin üstünü kapatmalarını veya bu kıyafetleri değiştirmelerini istemek de dâhil olmak üzere, Turnuva etkinliklerine sponsor alımını kısıtlama hakkını saklı tutar. Turnuva etkinlikleriyle bağlantılı olarak kullanılan tüm sponsorluklar onaya tabidir.  Takımlar ve Katılımcılar herhangi bir sponsora izin verilip verilmediğini codmesports@activision.com e-posta adresi üzerinden Yönetimle irtibata geçerek öğrenebilirler. 

6.2           Takımların ve Katılımcıların, World Championship'in veya Turnuvanın canlı ya da talebe göre açılan yayınlarını, World Championship veya Turnuva maçlarının önemli anlarını, oyun kliplerini veya başka görüntülerini, Serinin oyun resimlerini, oyunla ilgili logoları, görselleri, animasyonları, Activision veya bağlı şirketlerinin sahip olduğu ya da kontrol ettiği fikri mülkiyetleri (topluca "Oyun Materyalleri" olarak anılacaktır) üçüncü taraf sponsorluklar, reklamlar, promosyonlar veya pazarlama malzemeleriyle bağlantılı olarak kullanmaları yasaktır. 

6.3           Yönetim, dünya çapındaki veya belirli bir bölgeye özgü, Turnuva geneline özel sponsorluklara sahip olma hakkını saklı tutar. Yönetim birtakım ürün veya hizmet kategorilerini "rezerve edilmiş" olarak belirleyebilir. Buna göre, Takımların ve Katılımcıların, Turnuvaya katılımlarıyla bağlantılı olarak Yönetimin önceden yazılı izin alınmadan bu "rezerve edilmiş" kategorilerde sponsorluklara yer vermesine izin verilmeyecektir. Aşağıda belirtilen mal ve hizmet kategorileri World Championship için Activision ve Yönetim adına rezerve edilmiştir. Her bir kategoride, dâhil edilen öğelerin açıklaması ve belirli marka örnekleri ayrıntılara yer verilmeden açıklanmaktadır. Takımların veya Katılımcıların belirli bir kategorinin kapsamı hakkında soruları varsa, Takımların veya Katılımcıların çelişki yaratması olası bir sözleşme imzalamadan önce Yönetimle irtibata geçmesi gerekmektedir.

6.3.1       Video oyunu platformları. Bu kategori Sony PlayStation, Microsoft Xbox gibi oyun konsolları, HP Omen ve Alienware Steam Machine gibi bilgisayar tabanlı oyun platformları ve diğer özel video oyun platformlarını kapsar.

6.3.2       Mobil Cihazlar. Bu kategori Apple, Samsung ve Google Pixel gibi markaları kapsar.

6.3.3       Operatör ve Telekomünikasyon. Bu kategori AT&T, T-Mobile, Verizon ve diğer kablosuz iletişim operatörlerini kapsar.

6.3.4       Kripto para cüzdanları ve kripto para borsaları.

6.4           Aşağıdaki sponsor kategorilerinin Turnuvayla bağlantılı olarak hiçbir Katılımcı tarafından öne çıkartılmasına, gösterilmesine veya başka bir şekilde tanıtılmasına izin verilmeyecektir:

a)              Activision'ın veya herhangi bir bağlı şirketin faaliyetlerine (Seri, Call of Duty: Mobile veya Turnuva dâhil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla) zarar veren ya da bilgisayar korsanlığı, altın satış hizmetleri, hesap satıcıları ve anahtar satıcıları yoluyla bir Katılımcının diğer Katılımcıya haksız üstünlük sağlamasına sebep olan ürün veya hizmetler sunan tüm kişi ve kuruluşlar.

b)              Activision Blizzard yapımı olmayan video oyunları.

c)              Hesap satan, paylaşan veya ticaretini yapan web siteleri.

d)              Alkollü içecekler.

e)              Uyuşturucular (yasal veya yasa dışı) ve uyuşturucu tüketmek için kullanılan ürünler.

f)               Tütün ve elektronik sigara ürünleri.

g)              Pornografik, cinsel içerikli veya yetişkinlere yönelik ürünler veya hizmetler.

h)              Kumar (yasal veya yasa dışı).

i)               Silah, ateşli silah veya ilgili ürün ya da hizmetler.

j)               Siyasi adaylar veya halk oylamaları.

7.         DAVRANIŞLAR VE CEZALAR.

7.1           Davranış

7.1.1       Tüm Katılımcılar her zaman kişisel ahlak ve sportmenlik adına en yüksek standartlarda davranış sergilemeli ve her durumda Yönetimin belirlediği ölçüde, Turnuvanın menfaatlerine en uygun biçimde hareket etmelidir.  Katılımcıların diğer yarışmacılara, Turnuvaya, Yönetim üyelerine, basına, sponsorlara ve hayranlara karşı profesyonel ve sportmence tutum sergilemeleri gerekmektedir. 

7.1.2       Katılımcılar; etiketlerinde, Katılımcı tanıtıcılarında, Takım Markasında, oyun sohbetinde, canlı oyun iletişiminde, lobi sohbetinde, ön yayınlarda, röportajlarda veya halka açık diğer iletişim kanallarında müstehcen, saldırgan ifadeler, hareketler veya sakıncalı bir dil kullanamazlar.  Bu kural İngilizce ve diğer tüm diller için geçerlidir ve kısaltmaları ve/veya belirsiz referansları da kapsamaktadır.

7.1.3       Katılımcıların kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıkları saygılı bir şekilde ve şiddete, tehdide veya göz korkutmaya (fiziksel veya fiziksel olmayan) başvurmadan çözmeleri beklenmektedir.  Yarışmacılar, hayranlar, hakemler ve yetkililer dâhil kimseye hiçbir zaman, hiçbir yerde şiddet uygulanmasına izin verilmemektedir.

7.1.4       Profesyonel ve sportmence bir tutum sergileme yükümlülüğü; Oyuncuların zamanında gelmesi ve Turnuva Programındaki tüm Oyunlarda, Maçlarda ve turnuvalarda mücadele etmeye hazır olma şartlarını kapsar.  Ayrıca makul bir sebep olmaksızın bir Oyun veya Maçta bilinçli bir şekilde hükmen mağlup olunması da yasaktır.

7.1.5       Turnuva, dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden gelen ve farklı geçmişleri olan oyuncuların, mücadele etmek ve oyunumuza olan tutkularını paylaşmak için bir araya geldikleri bir yerdir. Katılımcılar, eğlenerek dünyayı bir araya getirmeye, oyunumuz, oyuncular ve hayranlar için olan olumlu görüşlerini ifade etmeye, çeşitli ve kapsayıcı topluluklar oluşturmaya odaklanmalıdır.  Katılımcılar, Takım yöneticileri ve Sahipleri; Turnuva ve Takım etkinlikleri (Maçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sırasında veya resmî Turnuva ya da Takım kanallarında (ör., Maç yayınları, Turnuva veya Takım programları, resmî Turnuva ve Takım markasına sahip web siteleri ve sosyal medya hesapları) rahatsız edici veya ayrımcı davranış, yorum veya diğer ifade biçimlerinden kaçınmalıdırlar.  4.7. Bölüm uyarınca Katılımcıların ve Takım Yöneticilerinin veya sahibinin Turnuvanın ve/veya Takımın canlı izleyiciler ve oyunu kamera kaydından izleyenlerin karşısına çıktığı maç günü süresince Yönetimin açık izni olmadan (bu izin siyasi mesajlar için verilmez) kişisel mesajlar içeren kıyafetler giymesi, bu mesajları göstermesi veya iletmesi yasaktır.

7.2           Hile ve Oyun Bütünlüğü.Oyuncular daima en iyi beceri ve yeteneklerini kullanarak mücadele etmelidirler.  Herhangi bir Oyuncunun hile yapmasına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez. Tüm Katılımcıların, rekabetçi avantajlar dışında herhangi bir yöntemle maçın seyrini değiştirmek amacıyla herhangi bir Oyun Maçını (bir Turnuva maçı olsun veya olmasın) etkilemesi veya manipüle etmesi yasaktır.  Oyun bütünlüğünü etkileyen hile veya davranış örnekleri derin ayrıntıya girmeden ve bunlarla da sınırlı olmaksızın aşağıdakileri içerir:

7.2.1       Herhangi bir Oyunun, Maçın veya turnuvanın (veya herhangi bir parçasının) sonuçlarını kasıtlı olarak değiştirmek veya değiştirmeye teşebbüs etmek için gizlice anlaşmak, şike veya farklı bir eylemde bulunmak.

7.2.2       Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarıyla veya farklı yollarla başka bir oyuncunun oyun hizmetine bağlanmasını engellemeye çalışmak.

7.2.3       Bir Oyuncu Hesabının, kayıtlı sahibi olmayan bir kişinin, bir oyunda o Oyuncu Hesabında oynamasına ve/veya başka birine kayıtlı bir Oyuncu Hesabını kullanarak bir Oyunda oynamasına izin vermek.

7.2.4       Bot kullanımı, nokta zamanlama (bilerek oyunu kaybetmek değil ancak bahisçiler kazansın diye belirli bir zamanda ateş etmek), anlaşmalı galibiyet, casusluk yapmak (ör., bir Oyun izleyicisinin adil olmayan bir şekilde rakibin pozisyonları ve/veya hareketleri hakkında bilgi vermesi), maçı kaybetmesi için başka bir Oyuncuyu kandırmak, sızmış görüntü ve/veya başka bir Takımla ilgili kişiye özgü veya gizli bilgiler almak.

7.2.5       Oyun sunucularını kötüye kullanmak veya Hack'lemek.

7.2.6       Yetkisiz veya kullanımı kısıtlı öğeleri kullanmak (varsa).

7.2.7       Takımların kalacağı konutlar da dâhil herhangi bir Seri veya Turnuva ortamında (çevrimdışı ve çevrimiçi) şiddet içeren tehditkâr veya taciz edici davranışlarda bulunmak.

7.2.8       Turnuva ekipmanını uygunsuz şekilde kullanmak ve

7.2.9       Turnuvanın ve Takımlarının bütünlüğüne zarar vermekle tehdit eden diğer tüm eylemler veya davranışlarda bulunmak.

7.2.10    Katılımcılar bir Turnuva maçında veya başka bir yerde daima Activision Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine uymalıdır.  Katılımcıların, Activision Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kişisel ve maddi kazanç veya maddi kazanç veya başka herhangi bir nedenle ihlal etmeleri yasaktır.  Katılımcıların rekabetçi arenadaki sıralamalarını yasa dışı yollarla yükseltmek veya yukarıdaki yazılım lisans sözleşmesini ihlal eden diğer eylemleri yapmak için diğer kişilerin hesaplarına erişmesine izin verilmez.  Yukarıda belirtilen bu 7.2.11. Bölüm'ün ihlali: Turnuva süresince, Turnuva sezonu dışında veya bu Katılımcının Turnuvaya katılmasından önce olduğuna bakılmaksızın, Yönetimin takdirine bağlı olarak Katılımcının disipline sevk edilmesine neden olabilir.

7.3           Yasa Dışı ve/veya Zarar Verici Davranışlar.

7.3.1       Katılımcıların yürürlükteki tüm yasalara daima uymaları gerekmektedir.

7.3.2       Katılımcı (i) kendisini kamuoyu nezdinde saygısızlıkla ilişkilendirecek, skandal veya alay konusu yapan, kamuoyunun bir bölümünü şok eden veya rencide eden, imajını zedeleyen, (ii) Activision'ın, Turnuva Yönetiminin, ilgili Temsilcilerinin, Turnuvanın, diğer Takımların, ilgili sponsorlarının veya üyelerinin, Serinin veya Activision'ın diğer ürün ve hizmetlerinin imajına veya itibarına zarar verecek, bunların kamuoyunda eleştirilmesine ya da kötü bir şekilde yansıtılmasına neden olacak hiçbir faaliyet veya uygulamada bulunamaz. Şüpheye yer vermemek adına; Activision'ın, Turnuva Yönetiminin, ilgili Temsilcilerinin, Turnuvanın, diğer Takımların, ilgili sponsorlarının veya üyelerinin, Serinin veya Activision'ın diğer ürün ve hizmetlerinin imajına veya itibarına zarar verecek kişilerle, kuruluşlarla veya markalarla yakın ilişki kurulması, Yönetimin takdirine bağlı olarak bu hükmün ve bu Kuralların ihlali olarak kabul edilecektir. Katılımcılar, Takım Menajerleri ve Sahipleri bunlara ek olarak kamu mensuplarını, bu 7.3. Bölüm uyarınca yasaklanan herhangi bir faaliyette bulunmaya teşvik edemezler. Bu tür kötü davranışların kapsamlı olmayan bir listesi aşağıdaki gibidir:

7.3.2.1   Aile içi şiddet, eşe, ilişki içerisinde olunan birine yapılan şiddet ve çocuk istismarı da dâhil olmak üzere bir kişiye yönelik fiilî veya tehditle yapılan şiddet.

7.3.2.2   Cinsel saldırı ve diğer cinsel içerikli suçlar.

7.3.2.2   Yasa dışı silah bulundurma veya dağıtma.

7.3.2.4   Performans artırıcı maddeler bulundurma, kullanma veya dağıtma.

7.3.2.5   Başka bir insanın güvenliğini tehlikeye atan davranışlar.

7.3.2.6   Hayvanlara karşı şiddet.

7.3.2.7   Hırsızlık ve diğer mülkiyet suçları ve

7.3.2.8   Sahtekârlık içeren suçlar.

7.3.3       Her Katılımcı, Yönetimin ve Takımların yürürlükteki yasalar kapsamında, yerel yasa uygulayıcı makamlara yasa dışı faaliyetleri bildirme veya yasa ihlallerinden şüphelenilen yargı yetkilerindeki yasa uygulayıcı ya da yargı makamlarındaki resmî sorgulara cevap verme yükümlülüğü olabileceğini kabul eder.

7.4           Tacizi Önleme.

7.4.1       Yönetim, taciz ve ayrımcılık içermeyen rekabetçi bir ortam sağlamakta kararlıdır.

7.4.2       Bu kararlılık doğrultusunda Katılımcıların; ırk, ten rengi, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, engellilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya diğer özellik ve sınıflar da dâhil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir unsura dayanarak herhangi bir şekilde tacizde bulunması veya ayrımcılık yapması (oyun içi veya oyun dışı) yasaktır.

7.5           Kumar.

7.5.1       Serideki oyunların, maçların veya turnuvaların (bileşenler dâhil) sonuçları üzerinden kumar oynamak Turnuvanın bütünlüğüne ve kamu güvenine ciddi bir tehdit oluşturabilir.  Katılımcıların yanı sıra Yönetim veya Activision çalışanlarının, (i) Seriyi içeren herhangi bir oyun, Maç veya turnuva (veya herhangi bir bileşeni) üzerine bahse girmeleri veya bahse girme girişiminde bulunmaları, (ii) yüksek hacimli bahisçilerle iş birliği yapmaları, bahislerini etkileyebilecek diğer kişilere bilgi vermeleri veya (iii) rakip bir Takımı yenmek, yenmeye teşebbüs etmek veya herhangi bir Serinin, oyunun, Maçın ya da Turnuva etkinliğinin sonucunu belirlemek, değiştirmek veya etkilemekle ilgili hizmetler de dâhil olmak üzere herhangi bir Seri maçıyla bağlantılı olarak vaat edilen, alınan veya satılan hizmetler için herhangi birine hediye ve ödül vermeleri ya da herhangi birinden hediye ve ödül kabul etmeleri yasaktır.

7.5.2       Bu kural ayrıca Katılımcıların başka birinin bahis faaliyetlerine katılmalarını, herhangi birinden Katılımcı adına Seriyi (Turnuva oyunları, Maçlar veya herhangi bir bileşeni dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kapsayan bahis oynamasını istemelerini veya başka birini Seriyi (Turnuva oyunları, Maçlar veya bunların herhangi bir bileşeni dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kapsayan bahis oynamaya teşvik etmelerini yasaklar.

7.5.3       Katılımcıların da nakit para veya ödül kazanma fırsatı karşılığında herhangi bir giriş ücreti ödeyerek Seriyle ilgili herhangi bir fantezi eSpor ligine veya oyuna katılmaları yasaktır.

7.6           Alkol ve Uyuşturucu.

7.6.1       Yasa dışı uyuşturucuların kullanılması, bulundurulması, dağıtılması veya satışı kesinlikle yasaktır.  Katılımcıların, Turnuva etkinliklerinde yer alırken ve Takıma veya Yönetime ait veya kiralık tesislerdeyken alkol veya esrar dâhil olmak üzere bağımlılık yapan herhangi bir maddenin etkisi altında olmaları yasaktır.

7.6.2       Bir Katılımcının reçeteli ilaçları izinsiz kullanması, bulundurması, dağıtması veya satması yasaktır.  Reçeteli ilaçları, reçete edildiği şekilde ve miktarda sadece reçete edildiği kişi kullanabilir.  Reçeteli ilaçlar yalnızca reçete edildikleri rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılabilir ve bir Oyun, Maç veya Turnuvadaki performansı artırmak için kullanılamaz.

7.7           Kötülememe.

7.7.1       Katılımcılar görüşlerini profesyonel ve sportmence ifade etme hakkına sahiptir ancak maç hakemlerinin veya Yönetimin bütünlüğünü veya yetkinliğini sorgulayan, kamuya açık beyanlarda bulunamazlar.   

7.7.2       Katılımcılar herhangi bir zamanda, herhangi bir kişiye, kuruluşa veya halka açık foruma Activision, Yönetim, ilgili temsilcileri, Turnuva, diğer takımlar, ilgili sponsorları veya üyeleri, Seri, Activision veya bağlı şirketlerin ürün ve hizmetleriyle ilgili herhangi bir yanlış, küçük düşürücü, iftira niteliğinde veya kötüleyen açıklama, yorum veya beyanda bulunamaz, paylaşamaz, yayınlayamaz veya aktaramaz.  Ayrıca Katılımcılar kamu mensuplarını, bu 7.7. Bölüm uyarınca yasaklanan herhangi bir faaliyette bulunmaya teşvik edemez.

7.7.3       Bu 7.7. Bölüm; Katılımcının, yasaların veya düzenin gerektirdiği sınırları aşmaması koşuluyla, yürürlükteki herhangi bir yasaya, yetkili bir yargı yetkisinin veya bir devlet kurumunun geçerli bir kararına uymasını hiçbir şekilde kısıtlamaz veya engellemez.

7.8           Yazılım ve Donanım.

7.8.1       Oyuncunun 7.2.5. Bölüm'deki sınırlamalar hariç olmak üzere Serideki herhangi bir hatayı veya açığı kasıtlı olarak kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek kesinlikle yasaktır.  Bu kuralın yasakladığı hataları, açıkları ve bir Oyuncunun bu kuralı ihlal eden bir hatadan veya açıktan faydalanıp faydalanmadığını belirlemek tamamen Yönetimin kendi takdirindedir.

7.8.2       Katılımcılar bir Yerel Ağ CODM Turnuvası etkinliğine elektronik depolama cihazı getirmeden önce Yönetimle görüşmelidir ve Katılımcıların maç sırasında cep telefonları da dâhil olmak üzere herhangi bir mobil veya haricî iletişim ekipmanı kullanmalarına izin verilmez.

7.8.3       Katılımcıların herhangi bir üçüncü taraf yazılımını Yerel Ağ CODM Turnuvası etkinliklerindeki herhangi bir yarışma donanımına veya makinesine yüklemeleri yasaktır.

7.9        Gizlilik.

7.9.1       Katılımcılar; Seri, Turnuva, Yönetim, Activision, bağlı şirketler ve sponsorlarıyla ilgili bilgileri gizli tutmalı ve bunlar hakkında gizli ve özel bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa vermemelidir.

7.9.2       Bu 7.9. Bölüm; katılımcının, yasaların veya düzenin gerektirdiği sınırları aşmaması koşuluyla, yürürlükteki herhangi bir yasaya, yetkili bir yargı yetkisinin veya bir devlet kurumunun geçerli bir kararına uymasını hiçbir şekilde kısıtlamaz veya engellemez

7.10        Şikâyet.7. Bölüm uyarınca yasaklanan herhangi bir davranıştan haberdar olduktan sonra Katılımcıların hemen codmesports@activision.com e-posta adresi aracılığıyla Turnuva Yönetimine bilgi vermesi gerekmektedir. Bu şarta uyulmaması, bu Kuralların bağımsız bir ihlalidir.

8.            ÖDÜL ŞARTLARI VE KOŞULLARI.

8.1           Ödüllerin Dağıtımı. Herhangi bir yasak veya kısıtlama durumunda ödüller geçersiz olur. Takım Ödülleri bu Kurallar çerçevesinde Takımın kendi seçtiği şekilde, kazanan Takımın tüm Oyuncularına eşit olarak dağıtılır (Kadrodaki Yedek Oyuncular da dâhildir). Katılımcı, yukarıdakilere bağlı olmaksızın Yönetimden, ödülü Katılımcının sözleşmeli takım organizasyonuna ödemesini talep edebilir. Yönetimin bunun için Katılımcıdan imzalı ödül transfer belgesi alması gereklidir (Talep edildiği takdirde Yönetim bu belgeyi temin edecektir). Takım organizasyonlarına ödül ödemesi yapılmaması tamamen Yönetimin takdirindedir. Olası Kazananlar ("Olası Kazananlar") Çevrimiçi CODM ve CODM Yerel Ağ Turnuvası başına bir ödül paketiyle sınırlıdır. Ödüller devredilemez ve başka bir ödülle değiştirilemez. Ödülün mevcut olmaması durumunda ödülü eşit veya daha yüksek değerde bir ödülle değiştirme hakkı tamamen Yönetimin takdirindedir. Tüm nakit para ödülleri ABD doları olarak ödenir (Yönetim alternatif bir ödeme yöntemine izin vermediği sürece). Ödülün kullanımıyla ilgili tüm yükümlülük ödül almaya hak kazanan Olası Kazananlara aittir.

8.2           Ödül Alma Şartları. Olası Kazananların bu Kurallara uyması gerekmektedir ve ödülün kazanılması da tüm şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu kurallarda ve diğer geçerli kurallarda belirtilen şartlar karşılanmadıkça Olası Kazananlar da ödül alma hakkına sahip olmayacaktır. Olası Kazananlar ilgili Çevrimiçi CODM veya Yerel Ağ CODM Turnuvası sonunda bilgilendirilecektir. Her bir Olası Kazananın bildirimde belirtilen talimatlara uyması gerekmektedir. Ödül almaya hak kazanabilmek için bir ödülün her Olası Kazananının bildirim sonrası belirtilen süre içerisinde W-8 veya W-9 IRS formu ve diğer gerekli formlar da dâhil olmak üzere, bir ödülü almak için gerekli tüm geçerli resmî ve veri formlarının yanı sıra, uygunluk ve yükümlülük/tanıtım ibraname beyanını doldurup imzalaması gerekmektedir. ABD doları para birimiyle ödülü kabul eden ve ABD'de ikamet eden ödül kazananlar, ilgili takvim yılının sonunda bir IRS 1099 formu alırlar ve bu formun bir kopyası IRS'e gönderilir. Herhangi bir ödülün Yönetim tarafından Olası Kazanana verilebilmesi için feragatname ve ibraname de dâhil olmak üzere Yönetimin talep ettiği ek belgelerin Yönetime sunulması gerekir. Yönetim bu Kuralların şartlarına uygunluğunu ve uyumluluğunu doğruladıktan sonra Olası Kazanan da ödülü kazanan kişi olarak ilan edilir. Ödüller etkinliğin sonlanmasının ve tüm gerekli belgelerin sunulmasından yaklaşık 8 -10 hafta sonra verilir. İlk bildirimin yapılmasından itibaren on dört (14) gün içerisinde bir Olası Kazanan ile iletişim kurulamaması, kazananın yanıt vermemesi veya gerekli belgeleri imzalayıp teslim etmemesi durumunda Olası Kazanan da ödülü alma hakkını kaybeder.

8.3           Ödül Alımına İlişkin Maliyetler. Oyuncular ödülle ilgili olarak burada özel olarak belirtilmemiş olan tüm maliyet ve masraflardan sorumludur. Herhangi bir ödülün alınmasıyla veya kullanılmasıyla ilgili olarak KDV de dâhil eyalet vergileri, ulusal ve yerel vergiler yalnızca Oyuncunun sorumluluğundadır. ABD dışındaki bazı Oyuncularda ödül değerinin %30'u tutulur ve ABD vergi yasalarına uygun olması için IRS'e havale edilir. 

9.            DİSİPLİN EYLEMLERİ.

9.1           Uyumluluğun Araştırılması ve İzlenmesi Hakkı.  Yönetim, turnuvanın bütünlüğünü korumak için bu Kurallara uyulup uyulmadığını izleme, bu Kuralların olası ihlallerini araştırma ve ihlal durumunda yaptırım uygulama haklarına sahiptir.  Katılımcılar böyle bir soruşturma durumunda Yönetim ile tam iş birliği yapmayı kabul eder.  Bir Katılımcının bu Kuralların ihlaliyle ilgili olarak Yönetim veya Yönetim görevlisi tarafından yürütülen herhangi bir kurum içi veya dışı soruşturmada tam iş birliği yapmaması; sahte kanıt sunma, kanıt saklama, kanıtla oynama veya kanıtı imha etme durumları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu Kuralların ihlal edilmesi anlamına gelir.

9.2           Cezaya Tabi Olma. Kuralların bir Takımın bir veya daha fazla üyesi ya da bir Takım Sahibi tarafından ihlal edilmesi cezaya tabi bir eylemdir. Uygulanan cezaların niteliği ve kapsamı Yönetim tarafından belirlenir. Yönetim tarafından kural ihlalleri veya Turnuvayla ilgili diğer sorunlara ilişkin verilen tüm kurallar nihaidir.

9.3           Cezai Konularda İletişim.Yönetim tüm disiplin soruşturmaları, soruları ve kararları ile ilgili olarak Katılımcılarla, Turnuva kayıt aşamasında Katılımcıların verdiği e-posta adresleri üzerinden iletişime geçecektir. Katılımcıların, Yönetime sunulmuş herhangi bir veya tüm e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve bu adreslere Yönetim tarafından gönderilen tüm disiplin soruşturmalarına hızlı ve eksiksiz biçimde cevap vermeleri beklenmektedir.

9.4           Cezalandırma. Kural ihlallerine ilişkin cezalar Yönetim tarafından değerlendirilir. Bu cezalar aynı takımın daha önce işlediği kabahatlerin sayısı ve ciddiyetiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterir. Yönetimin takdirine bağlı olarak uygulanabilecek, ayrıntılı olmayan ceza listesi şu şekildedir:

a)              Sözlü Uyarılar.

b)              Yazılı Uyarılar

c)              Askıya Alınma Durumları

d)              Mevcut veya Gelecekteki Oyunlarda Taraf Seçiminin İptali

e)              Mevcut ve Gelecek Maç ve Etkinliklerin Yasaklanması

f)               Kazanılan Ödül Hakkından Vazgeçme

g)              Oyunda Hükmen Mağlubiyet

h)              Maçta Hükmen Mağlubiyet

i)               Turnuvadan Diskalifiye Edilme

j)               Takım Lisansının Feshi

10.        SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE GENEL MUAFİYET.

10.1    Her Katılımcı hem kendisi hem de Katılımcının varisleri, eşleri, ebeveynleri, vasileri, yöneticileri, mirasçıları, personelleri ve akrabaları adına, Turnuvaya katılmaya izin verilmesinin bir koşulu olarak ve geçerli yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde, Activision'ı ve ana, yan ve bağlı kuruluşlarını, sponsorlarını, turnuva düzenleyicilerini ve bunların görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve diğer temsilcilerini ("Muaf Tutulan Taraflar") herhangi bir şart altında, bilinen veya bilinmeyen bir sebeple, hukuk veya adalet mercileri önünde, mevcut yasalar veya içtihat hukuku nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yükümlülükten, suçlamadan, davadan, eylemden, dava sebebinden, yargılamadan, soruşturmadan, anlaşmazlıktan veya iddiadan muaf tutacağını kabul eder ve şimdi veya gelecekte Muaf Tutulan Tarafa karşı, Turnuvaya katılım veya herhangi bir ödülün teslimi, hatalı teslimi, kabulü, mülkiyeti, kullanma veya kullanamama durumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, maliyet, yaralanma, hastalık (COVID-19 virüsü veya varyantlarının sebep olduğu herhangi bir hastalık da dâhil olmak üzere), kayıp veya zararla ilgili her türlü dava nedeninden (sınırlama olmaksızın, kasıtlı veya kasıtsız olarak kişisel yaralanma, ölüm, mülkün hasar görmesi) reklam veya mahremiyet hakları, iftira veya ifşa ile ilgili iddialar için sorumlu tutmayacağını, suçlamayacağını haklarından feragat ettiğini ve hiçbir zaman için herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul eder (toplu olarak "Muaf Tutulan Taraf Hakları"). Katılımcılar tüm koşullar altında, Muaf Tutulan Taraf Hakları baz alınarak, bu haklar çerçevesinde ve uyarınca, Muaf Tutulan Taraflara karşı tüm dava açma veya davadan çekilme haklarından feragat eder.  

HER KATILIMCI; BU BELGE İLE KALİFORNİYA MEDENİ KANUNU BÖLÜM 1542 VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN HERHANGİ BİR EYALETİ VEYA BÖLGESİNDEKİ BENZER YASALAR ALTINDA TANIMLANAN VE MUAF TUTULAN TARAFLARA KARŞI KULLANILABİLECEK TÜM HAKLARDAN FERAGAT ETTİĞİNİ BİLİR VE KABUL EDER. BÖLÜM 1542 AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

"GENEL BİR FERAGATNAME, FERAGATNAMENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHTE ALACAKLININ VEYA MUAF TUTULAN TARAFIN KENDİ LEHİNDE VAR OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ YA DA VAR OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ, BİLİNMESİ DURUMUNDA BORÇLU VEYA MUAF TUTULAN İLE OLAN ANLAŞMASINI MADDİ OLARAK ETKİLEYECEK HAK TALEPLERİNİ İÇERMEZ."

10.2        BU KURALLAR UYARINCA NETİCEDE GERÇEKLEŞEN, TESADÜFİ, DOLAYLI, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN VEYA SÖZLEŞMENİN İHLÂLİ, HAKSIZLIK (İHMAL DE DÂHİL) VEYA BAŞKA BİR SEBEPTEN DOĞAN VERİ, GELİR, ÖDÜL VEYA KÂR KAYBI ZARARLARINDAN, BU TÜR ZARARLARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLUP OLMADIĞI VE YÖNETİM, ACTIVISION VEYA BAĞLI KURULUŞLARI YA DA TEMSİLCİLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI HAKKINDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞI FARK ETMEKSİZİN, ACTIVISION VEYA ANA, YAN, BAĞLI KURULUŞLARI VE BUNLARIN GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA DİĞER TEMSİLCİLERİ HERHANGİ BİR KATILIMCIYA VEYA KATILIMCIDAN TÜRETİLEN HAKLARIN TALEBİNDE BULUNAN BİR KİŞİYE VEYA TÜZEL KİŞİYE KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ.

10.3        Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, her Katılımcı, eSpor yarışmalarıyla ilgili risklerin ve tehlikelerin farkında olduğunu kabul eder ve bu tür etkinliklere katılmaktan doğan kişisel yaralanma, ölüm, maddi hasar veya kayıp olasılığını ve tüm riskleri ve tehlikeleri isteyerek kabul eder ve bunların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

10.4        Katılımcılar, Activision'ın Katılımcıların mülklerinin veya kişisel güvenliklerinin garantörü olmadığını kabul ve beyan eder.  Katılımcının sigortaya ihtiyaç duyması durumunda bu Katılımcının sigortasını üçüncü bir taraftan elde etmesi gerekmektedir.

11.        HAKLARIN VERİLMESİ.

11.1        Bu Kuralları kabul ederek ve Turnuvaya katılarak, (a) herhangi bir Turnuva etkinliğinin (kısmen ya da tamamen, canlı ya da gecikmeli olarak ve etkinliğin tamamı ya da bir kısmı olması fark etmeksizin) ve aşağıda bahsedilenlerden herhangi birinin işitsel-görsel, görsel veya işitsel kapsamda yayını, akışı, web yayını veya başka bir şekilde dağıtımı; (b) Turnuvanın ve genel olarak serinin pazarlanması ve tanıtımı; (c) (i) medya haklarının kötüye kullanılması, (ii) oyun içi veya dijital ürünlerin oluşturulması ve satışı, (iii) Activision tarafından müzakere edilen herhangi bir grup lisansı veya üçüncü taraflarla yapılan diğer anlaşmalar veya (d) manşonlar, ceketler, ilgili eşya ve ürünler için paketleme ve Activision'ın diğer ürün ve hizmetleri de dâhil olmak üzere şapka, gömlek ve diğer giyim ürünleri, ayakkabı, oyun teçhizatları ve elektronik ekipmanları, tuhafiye ürünleri, hediyelik eşyalar, oyuncaklar, koleksiyonu yapılabilir ürünler ve tüm diğer somut eşya ve ürünlerin oluşturulması, dağıtılması, tanıtımı ve satışıyla bağlantılı olarak, şu anda bilinen veya bundan sonra yaratılacak olan mevcut ve gelecekteki tüm ortamlarda, herhangi bir platformda ve herhangi bir teslim yöntemiyle Katılımcının katıldığı ve bunlardan türev eserler oluşturduğu Katılımcının adı, logolar, ticari veya hizmet markaları, telif hakkıyla korunan materyal, takma ad, Activision Kimliği, (veya değiştirme etiketleri), logo, adının baş harfleri, benzerlik, resim, fotoğraf, animasyon, avatar, imza, ses, video veya film tasviri, kamuya ait kişi, oyun verileri ve istatistikleri, biyografik bilgiler, arka plan bilgisi, Call of Duty Serisi veya herhangi bir Activision Blizzard, Inc. video oyununun herhangi bir akışı materyalini ("Katılımcı Materyalleri") kopyalama, dağıtma, düzenleme, barındırma, muhafaza etme ve kullanma hakkı verme konusunda her Katılımcı burada Activision ve ana, yan, bağlı kuruluşlarına kalıcı, telifsiz, tamamı ödenmiş, dünya çapında bir hak ve (alt lisans verme hakkıyla) lisans verir.  (a) ile (d) maddeleri arasında, yukarıda belirtilen lisans veya hakların ifasıyla oluşturulan ürün, hizmet, medya ve materyaller burada "Lisanslı Materyaller" olarak anılacaktır. 

11.2        Reklam ve Ticari Materyaller11.1. Bölüm'deki hakların verilmesi kapsamı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Activision'ın veya alt lisans sahiplerinin (a) izin verilen akış ve yayın ortaklarının da dâhil olmak üzere web siteleri ve uygulamaları; (b) sosyal medya gönderileri; (c) basılı ve çevrim içi reklam ve içerik; (d) gazete ve dergi reklam ve içerikleri; (e) afişler, lider tabloları ve gökdelen tipi afişler de dâhil olmak üzere çevrim içi reklam ve içerik; (f) açık ve kapalı alan reklam panoları, posterler, tabelalar ve levhalar; (g) ürün katalogları, satış noktası materyalleri, askı etiketleri, ürün ambalajı ve kullanım kılavuzları; (h) basın açıklamaları, haber bültenleri ve e-uyarılar; (i) televizyon; ve (j) zaman zaman Turnuva veya Seri için Activision veya alt lisans sahipleri tarafından veya onlar için geliştirilen diğer reklam veya tanıtım materyalleri (bundan böyle "Reklam Materyalleri ve Ticari Materyaller" olarak anılacaktır) ile bağlantılı olarak Katılımcı Materyalleri ve Lisanslı Materyalleri kopyalama, dağıtma, düzenleme, barındırma, muhafaza etme ve kullanma hakkı verme konusunda kalıcı, telifsiz, tamamı ödenmiş, dünya çapında bir hak ve lisans verilmesini içerir, yükümlülük verilmesini dâhil etmez.

11.3        Reklam ve Ticari Materyallerin Mülkiyeti, Geri Bildirimler, İstatistikler ve Öneriler.

11.3.1    Activision tüm Activision Hesaplarının, oyun verilerinin, istatistiklerinin ve Serinin ya da diğer Activision Blizzard video oyunlarının çevrimiçi yürütmelerinde yer alan herhangi bir fikri mülkiyetin tek sahibidir ve bu durumlar hariç sayılmak üzere her bir Katılımcı ile Activision arasında olduğu gibi her Katılımcı, Katılımcı Materyallerinin tek sahibidir.

11.3.2    Her bir Katılımcı ile Activision arasında olduğu gibi, Activision aşağıdakilerin tümünün tek sahibidir (toplu olarak, "Turnuva Materyalleri"):

11.3.2.1  Turnuva Materyalleri, Reklam ve Ticari Materyaller (Turnuva Materyalleri veya Reklam ve Ticari Materyallere dâhil edilen veya bu materyallerde kullanılan Katılımcı Materyalleri hariçtir);

11.3.2.2  Activision tarafından veya Activision için oluşturulan ve Katılımcı Materyallerinin tümünü veya bir kısmını içeren veya bunlardan faydalanan diğer tüm yazarlık, görsel-işitsel eserler, görseller, derlemeler, veriler ve belgeler (dâhil edilen veya kullanılan veya burada lisanslanan Katılımcı Materyalleri hariçtir);

11.3.2.3  Bir Katılımcının Activision'a herhangi bir şekilde (a) Turnuva, Seri veya Activision'ın faaliyetiyle ilgili ve (b) bu öneri, yorum ve geri bildirimlerden doğan Turnuva, Seri veya Activision'ın faaliyetiyle ilgili tüm geliştirme ve iyileştirmelere yönelik sağlayabileceği öneriler, yorumlar ve diğer geri bildirimler;

11.3.2.4  Bir Katılımcının Serideki oyun deneyimiyle ilgili veri ve istatistikler ve bu veri istatistiklerin tüm yayınları ve veri akışları ve

11.3.2.5  Dünyanın herhangi bir yerinde mevcut olan, bahsedilen maddelerde geçen fikri mülkiyet hakları.

11.3.3    Katılımcı Beyanları ve Taahhütler. Katılımcı Materyallerinden tamamen Katılımcı sorumludur. Katılımcı şunları beyan ve taahhüt eder: (a) Katılımcı; Katılımcı Materyallerinin yetkilisi ve yaratıcısıdır veya tüm haklarının, unvanının ve çıkarlarının sahibidir veya 11.1. Bölüm ve 11.2. Bölüm de dahil olmak üzere bu belgede sağlanan hakları sağlama yetkisine ve gücüne sahiptir; ve (b) Katılımcı Materyalleri (i) başka bir üçüncü tarafı karalamayacak veya (ii) telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, etik hak, gizlilik hakkı, yayınlama hakkı veya Amerika Birleşik Devletleri yasaları veya ilgili yabancı hukuk ve uluslararası yasalar, anlaşmalar ve sözleşmelerce tanınan her türlü fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkı dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyecek, etkisini azaltmayacak veya haksız olarak ele geçirmeyecektir. Yönetim bu 11. Bölüm'ü ihlal eden Katılımcıya karşı tüm haklarını ve yasal yaptırım yollarını saklı tutar.

11.4        Ücret Karşılığı Yapılan Eserler; Atama.  Bir Katılımcının herhangi bir zamanda herhangi bir Turnuva Materyali oluşturması, geliştirmesi veya icat etmesi hâlinde taraflar, telif hakkı ile korunan tüm Turnuva Materyallerini, bunlardan faydalanılarak oluşturulan tüm unsur, bölüm veya türev eserlerin "ücret karşılığı yapılan eserler" adı altında Activision için oluşturulmuş olduğunu ve bu Turnuva Materyallerine ve bunlardan faydalanılarak oluşturulan tüm unsur, bölüm veya türev eserlere ait tüm telif haklarının otomatik olarak Activision'a devredileceğini ve tüm bunların Activision'a ait olduğunu kabul eder.  Bununla birlikte, yasanın işleyişiyle veya başka bir şekilde, bu Turnuva Materyallerinin veya bunlardan faydalanılarak oluşturulan tüm unsur, bölüm veya türev eserlerin "ücret karşılığı yapılan eserler" olarak sayılmaması veya herhangi bir sebeple otomatik olarak Activision'a devredilmemesi durumunda ya da önceki cümle uyarınca otomatik olarak Activision'a tahakkuk etmeyen eserlerde patent, ticari marka, teknik bilgi veya diğer fikri mülkiyet hakları olması hâlinde, Katılımcı bu vesileyle ek bir değerlendirme yapılmaksızın her durumda tüm Turnuva Materyallerine dâhil olan ve bunlarda mevcut olan dünya çapındaki tüm telif hakkı ve diğer patent, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere gelecekteki telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, dünya çapındaki tüm hak ve menfaatleri Activision'a ve görevlisine atar (ve atanmasını eserin oluşturulması esnasında kabul etmiş sayılır) ve Activision veya görevlileri pahasına, Activision veya görevlileri tarafından makul şekilde talep edilen herhangi bir diğer atama aracının Activision veya görevlisine sunulması da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Activision veya görevlisi tarafından bu tür bir görevin yerine getirilmesinde makul olarak uygun görülen diğer tüm işlemleri yapmayı kabul eder. 

11.5        Feragatler.Her bir Katılımcı bu Kuralları kabul ederken, Turnuva veya Activision etkinliklerine katılımıyla ya da Lisanslı Materyaller, Reklam Materyalleri ve Ticari Materyallerle ilgili olarak, (a) Lisanslı Materyalleri veya Reklam Materyallerini ya da Ticari Materyalleri önceden inceleme veya onaylama haklarından ve (b) yürürlükteki yasalar uyarınca hak sahibi olduğu veya olabileceği ahlaki veya diğer eşdeğer haklarından (varsa) feragat edeceğini ve bunlarla ilgili herhangi bir iddiada bulunmayacağını kabul eder.  Bu Kurallardaki hiçbir hüküm Activision'ın burada verilen hak ve lisanslardan herhangi birini kullanmasını gerektirmez.

11.6        Kişisel Verilerin Toplanması. Major League Gaming Corp. ("MLG") aşağıda belirtilen uygun bölgeler için MLG'nin çevrimiçi gizlilik politikasına ("MLG Çevrimiçi Gizlilik Politikası") uygun olarak Turnuva ve Turnuva etkinlikleriyle (canlı etkinlikler esnasında toplanan bilgiler de dâhil) bağlantılı olarak toplanan bilgileri toplar, muhafaza eder ve kullanır.  Her Katılımcı bu Kuralları kabul ederek MLG Çevrimiçi Gizlilik Politikasının şartlarını da kabul etmiş sayılır.

https://accounts.majorleaguegaming.com/privacy_policy

12.        ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1        Lig Kuralları ile ilgili Anlaşmazlıklar.  Activision, bu Kurallarda 1. Bölüm ile 11. Bölüm arasında belirtilenlerin ihlali, feshi, uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin anlaşmazlıklarda karar alma konusunda nihai ve bağlayıcı bir yetkiye sahiptir ("Kural Anlaşmazlığı").

12.2        Tahkim Anlaşmazlığı için Bağlayıcı Tahkim.  Tahkim yapılacak bu kuralların kapsamının veya uygulanabilirliğinin belirlenmesi de dâhil, Activision'ın bir Katılımcıya veya bir Katılımcının Activision'a karşı sahip olabileceği, Turnuva ya da bu Kurallar ve bunların geçerliliğiyle ilgili veya bunlardan doğan herhangi bir anlaşmazlık, iddia veya tartışma ve Activision'ın (Bölüm 12.1 uyarınca veya Activision veya bağlı kuruluşlarıyla yapılan ayrı yazılı sözleşmeler kapsamında) nihai, bağlayıcı yetkisine tabi olmayan ya da Activision ile yapılan ayrı yazılı anlaşmalar kapsamında tahkime tabi olmayan herhangi bir anlaşmazlık, talep veya tartışma ("Tahkim Anlaşmazlığı") belirlenen Kurallar uyarınca atanan tek bir hakem tarafından Uluslararası Ticaret Odasının Tahkim Kuralları çerçevesinde nihai olarak çözüme kavuşturulacaktır.  Tahkim yeri Los Angeles, Kaliforniya olacaktır.  Nihai hakem kararı da dâhil olmak üzere tahkimle ilgili tüm konular Tahkim Anlaşmazlığı taraflarının gizli bilgileri olarak kabul edilecektir.  Herhangi bir Tahkim Anlaşmazlığının tarafları, mahkemeye yalnızca hakemin karar almasına ve hüküm vermesine yetecek kısmı sunacağını ve mahkemeye sunulacak kısımlardan gizli bilgilerin çıkarılması için her türlü çabayı göstereceğini kabul eder, bununla ilgili tüm uyuşmazlıklara mahkeme başvurusu öncesinde hakem karar verecektir.  Hakemin kararı Tahkim Anlaşmazlığının tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır ve hakem tarafından verilen herhangi bir mahkeme kararı herhangi bir yetkili mahkemeye götürülebilir.  Burada Bölüm 12.2, anlaşmazlığın taraflarından birinin, Tahkim Anlaşmazlıkları hususunda uygun yargı mahkemesinden tahkim konusunda yardım amacıyla geçici çözüm aramasına veya Activision'ın, (Activision tarafından herhangi bir kefalet veya teminat gösterilmesine gerek olmadan) Katılımcının bu Resmî Kuralların şartlarını ihlaline istinaden, Katılımcıya karşı geçici veya ilk ihtiyati tedbir aramasına ve bu tedbiri mahkemeden temin etmesine engel olmayacaktır.  Bu Kurallar veya geçerli yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, karşı tarafa açılan herhangi bir dava veya adli takip durumunda tarafların her biri kendi avukatlık ve uzman ücretlerinden, mahkeme maliyetlerinden ve temyiz başvuruları da dâhil olmak üzere dava süresince meydana gelecek diğer tüm masraflardan sorumlu olacaktır.

12.3        Toplu Davadan ve PAGA'dan Feragat.

12.3.1    Her Katılımcı bu Kuralları kabul ederek herhangi bir tahkimin Activision ile Katılımcı arasındaki Tahkim Anlaşmazlığıyla bireysel olarak sınırlı olacağını kabul eder.

12.3.2    Her Katılımcı bu Kuralları kabul ederek şunları kabul ve beyan eder: (i) Activision ile Katılımcı arasındaki tahkim davalarında, başka kişiler tarafından veya onlar adına yapılmış bir iddia dikkate alınmayacak, bunlara dâhil edilmeyecek veya bunlarla birleştirilmeyecektir; (ii) herhangi bir Kural veya Tahkim Anlaşmazlığının toplu dava, grup davası, özel başsavcı veya temsili dava temelinde mahkeme işlemleri aracılığıyla tahkime tabi tutulması, karara bağlanması ya da çözülmesi (aşağıda Bölüm 12.3.3'te ayrı ayrı ele alınan, California İş Kanunu, 2698 sayılı Özel Başsavcı Kanunu ("PAGA") ve devamı kapsamında yapılan bir dava hariç tutularak) veya toplu dava, grup davası ya da PAGA olmayan özel başsavcı veya temsili dava prosedürlerinden faydalanması için hak ve yetkisi bulunmamaktadır; ve (iii) herhangi bir Kural veya Tahkim Anlaşmazlığında Katılımcı herhangi bir toplu davanın, grup davasının, PAGA olmayan özel başsavcı ve temsili davanın temsilcisi olarak bunlara katılma veya bunların herhangi birinin üyesi olma hakkına sahip değildir.  Hiçbir Katılımcı veya Activision hiçbir koşulda tahkim veya mahkeme davalarında toplu davayı, grup davasını, özel başsavcı veya temsili dava prosedürlerini ya da tahkim veya mahkeme davalarında taleplerin birleştirilmesini kabul etmez.  Yukarıda belirtilen 12.3.1. Bölüm ve 12.3.2. Bölüm hükümleri “Toplu Davadan Feragat” olarak nitelendirilir.

12.3.3    Her Katılımcı bu Kuralları kabul ederek şunları kabul ve beyan eder: (i) Herhangi bir Kural veya Tahkim Anlaşmazlığının PAGA temelinde mahkeme işlemleri aracılığıyla tahkime tabi tutulması, karara bağlanması veya çözülmesi veya PAGA prosedürlerinden faydalanması için hak ve yetkisi bulunmamaktadır ve (ii) herhangi bir Kural veya Tahkim Anlaşmazlığında Katılımcı özel başsavcı, temsilci olarak bunlara katılma veya bunların herhangi birinde üye veya davacı olma hakkına sahip değildir.  Katılımcı veya Yönetim hiçbir koşulda tahkim veya mahkeme davalarında PAGA özel başsavcı veya temsili dava prosedürlerini ya da tahkim veya mahkeme davalarında taleplerin birleştirilmesini kabul etmez.  Yukarıda belirtilen bu 12.3.3. Bölüm "PAGA'dan Feragat" olarak nitelendirilir.

12.3.4    Her durumda: (i) Kural veya Tahkim Anlaşmazlığı bir toplu dava, grup davası veya PAGA olmayan özel başsavcı ya da temsilci davası ile dava açılıp takip edilebilir ve (ii) Toplu Davadan Feragatin tamamının veya bir kısmının uygulanamaz olduğunun tespiti hâlinde, bu kapsamdaki toplu dava, grup davası veya PAGA olmayan özel başsavcı ya da temsilci davası Los Angeles, Kaliforniya'da yetkili bir hukuk mahkemesinde görülmelidir, ancak Toplu Davadan Feragat durumunun uygulanabilir olduğu her bir iddia tahkimde ayrıca dava edilmelidir.  Toplu Davadan Feragat, Kural veya Tahkim Anlaşmazlığının bireysel bir dava olarak açılıp takip edildiği durumlarda ayrılabilir ve bireysel davaların tahkim ile işlem görmesini sağlamak için davaların ayrılması gerekmektedir.

12.3.5    Her durumda: (i) Kural veya Tahkim Anlaşmazlığı bir PAGA özel başsavcısı ya da temsilci davası ile dava açılıp takip edilebilir ve (ii) PAGA'dan Feragatin uygulanamaz olduğunun tespiti hâlinde, (i) uygulanabilir olmayan hüküm bu sözleşmeden çıkartılacaktır; (ii) uygulanabilir olmayan hükmün çıkartılması, bu sözleşmedeki 12.3. Bölüm uyarınca bireysel temeldeki taleplerin tahkimi üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır ve (3) herhangi bir PAGA temsilcisi veya özel başsavcı davası yetkili bir hukuk mahkemesinde görülmelidir.  Bu kapsamda PAGA'dan Feragat, Kural veya Tahkim Anlaşmazlığı hususunda uygulanamayacağı için bir PAGA özel başsavcısı veya temsilci davası temelinde yetkili bir hukuk mahkemesinde dava görülecek herhangi bir Kural veya Tahkim Anlaşmazlığı olduğu takdirde, o zaman taraflar Kural veya Tahkim Anlaşmazlığı davasının tahkimine ilişkin bireysel taleplerin sonucunu beklemeye devam edeceğini kabul eder.  PAGA'dan Feragat, Kural veya Tahkim Anlaşmazlığının bireysel bir dava olarak açılıp takip edildiği durumlarda ayrı tutulabilir ve bireysel davaların tahkim ile işlem görmesini sağlamak için davaların ayrı tutulması gerekmektedir.

12.4        Geçerli Yasalar.

12.4.1    Tüm Kural ve Tahkim Anlaşmazlıkları, Activision'ın yerel yasalar nedeniyle katılması için uygun bulunmayan herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkı olması hâlinde yasa ilkelerinin seçimine bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devleti yasaları ve New York eyaleti kanunları tarafından yönetilecek ve yorumlanacaktır.  Bu geçerli yasaların seçimi, Katılımcı tarafından uygulanan Kuralların önceki herhangi bir sürümünde yer alan önceki herhangi bir yasa seçiminin yerine geçer. 

12.4.2    Katılımcılar, disiplin işlemleriyle ilgili olarak her bakımdan nihai ve bağlayıcı olan bu Kurallara ve Activision kararlarına bağlı kalmayı kabul eder.

12.4.3    Activision, Turnuvanın küresel bir lig olarak tanınma durumuna istinaden bu Kuralların resmî çevirilerini sağlamaya çalışacaktır.  Bu Kuralların İngilizce versiyonu ile herhangi bir çevirisi arasında ihtilaf olması durumunda, İngilizce yazılan kurallar geçerli olacaktır.

12.5        Bu Bölümdeki Değişiklikler.  Yönetim, bu 12. Bölüm'de herhangi bir değişiklik olursa 60 gün önce bildirimde bulunacaktır. Değişiklikler 60. günde yürürlüğe girecek ve geleceğe yönelik olarak yalnızca 60. günden sonraki hak talepleri için uygulanacaktır. 

The Software License and Service Agreement will be updated. Please follow this link [https://www.activision.com/legal/ap-eula] in order to see these changes.