Verdansk: North

ZONE 1E: CRASH SITE, LOZOFF PASS, BLOC 14, BLOC 15, WHP CAMP

Rozmiar

Classified

Zróżnicowanie wysokości

Classified

Miejsca charakterystyczne

Classified

Widok

Classified

Odosobnienie

Classified

Wnętrze

Classified

Dostępność

Classified

Kryjówki

Classified

Złożoność

Classified

Łupy

Classified